Därför sprack samarbetet mellan Srf och FAR

Dan Brännström i nya boken: "När Peter Clemedtson lämnar rummet får jag ett infall..."

Dan Brännström

I sin nya bok, Mitt liv som FAR, ger FAR:s tidigare generalsekreterare Dan Brännström sin version av varför samarbetet med den konkurrerande branschorganisationen Srf kring auktorisationen av redovisningskonsulter sprack. Bakgrunden var att Srf-konsulterna under 2006 infört en auktorisation av redovisningskonsulter. FAR bråkade initialt med Srf eftersom de ansåg att titeln ”auktoriserad redovisningskonsult” låg alltför nära ”auktoriserad revisor”. Srf:s tilltag tycks ha satt en viss press på FAR, som samma år inrättade en särskild sektion för redovisningskonsulter. FAR funderade först på att lansera en egen titel för sina redovisningskonsulter, men landade i att det skulle bli alltför förvirrande.

Dan Brännström ger detaljer om ett möte i januari 2007 mellan honom själv och PwC:s Peter Clemedtson (som representerade FAR) och Srf konsulternas Mikael Carlsson och Fredrik Dahlberg.

”När Peter Clemedtson lämnar rummet för en kort stund får jag ett infall och frågar herrarna på andra sidan bordet om det inte är lika bra att vi direkt tar sikte på ett samgående. Jag tänker att det gör den fortsatta resan betydligt enklare, och det lyckade samgåendet FAR-SRS (Svenska Revisorsamfundet, Revisionsvärldens anmärkning) kan gärna få en efterföljare. Mikael Carlsson och Fredrik Dahlberg förvånas över min offensiva attityd och undrar om detta är något slags slugt utspel. Att propån kommer när Peter Clemedtson är tillfälligt frånvarande förstärker intrycket att det rör sig om en välregisserad testballong.” Det skriver Dan Brännström i boken.

Enligt Brännström fanns det ingen dold agenda bakom utspelet, men han skriver att Srf ofta uttryckt misstroende gentemot FAR.

Brännström gillade själv tanken på ett samgående, men stödet internt tycks ha varit svagt. Inte ens bland FAR-ansluta redovisningskonsulter finner han något större intresse för en fusion. Samarbetet mellan de två branschorganisationerna utvecklas mycket långsamt, men när redovisningsbyrån Matrisens ordförande Steve Ribbestam 2011 tillträdde som ordförande i Srf konsulterna uppfattar Brännström att det blev en nytändning.

”Vi vill nu eftersträva likvärdiga utbildnings- och antagningskrav för redovisningskonsulterna. Likaså samarbetar vi kring examinationen och kvalitetskontrollen. Det sker inte friktionsfritt, men vi ger oss inte så lätt. Allt ska bli lika, det är mantrat”, skriver Dan Brännström i boken.

Under 2014-2015 tröttnar FAR:s styrelse på samarbetet och ber Brännström att tona ned det. Spiken i kistan för den gemensamma auktorisationen är enligt boken ett möte mellan Srf och FAR i januari 2017.

”Trots tydliga skrivningar i justerade protokoll kan vi inte ens komma överens om vad vi har beslutat tidigare. Det är över nu. Vid nästa samrådsmöte önskar båda organisationerna att samarbetet ska upphöra. Vi är överens om att medlemsnyttan utvecklas snabbare för våra respektive medlemmar om vi går skilda vägar. Efter diverse turer och avtalsfrågor upphör samarbetet formellt 31 augusti 2017.”, skriver Dan Brännström i sin bok.

Ändå ångrar den tidigare FAR-chefen inget, varken att han drev på frågan om gemensam auktorisation, eller att man till slut bröt med Srf.

Brännström skriver att han ofta fått känslan att ledningen för Srf konsulterna gärna skulle se att redovisningskonsulten fick mer av en revisors roll. Han anser även att det återstår en hel del för att titeln ”auktoriserad redovisningskonsult” ska bli känd på marknaden.

”Kvittot kommer när redovisningskonsulten inte längre förväxlas med revisorn. Det förutsätter att redovisningskonsulten aktivt torgför sin egen titel och undrande vänder sig om när någon felaktigt använder titeln revisor”, skriver Brännström.

Den tidigare FAR-chefen tar i boken på sig ett stort ansvar för att samarbetet med Srf sprack. På sikt tror han fortfarande att auktorisationen måste bli gemensam.

”För marknaden, programvaruföretagen och myndigheterna, kanske även lagstiftaren, blir det i längden onödigt komplicerat med två olika auktoriserade redovisningskonsulter”, anser Dan Brännström.

Fotnot: Mitt liv som FAR släpptes den 20 september på Bokförlaget BAS.

Martin Hammarström

[email protected]