Dalabyrå prisad av FAR

Rose-Marie Engström och Mattias Ericson tar emot priset i Stockholms stadshus.

Ludvikabaserade Dalacc vinner branschorganisationen FAR:s pris Årets Framtidsbyrå 2023. Dalacc har ”lokalproducerad enkelhet” som devis och grundades så sent som 2020 av redovisningskonsulten Rose-Marie Engström och auktoriserade revisorn Mattias Ericson. Båda har bakgrund på PwC där Mattias Ericson tidigare var partner och Rose-Marie Engström kontorschef. Efter att PwC knoppade redovisningsdelen var Engström även kontorschef på Aspia.

Byrån har idag nio medarbetare på webbplatsen. När byrån startade sa Mattias Ericson till Revisionsvälden:

”På vår marknad är det stor brist på revisorer då de stora byråerna utgår från större orter. Även på redovisningssidan har utbudet minskat varför vi såg potentialen i att fylla behovet av lokal kompetens. Kunderna efterfrågar snabba leveranser och enkla kontaktvägar och där kan vi fylla ett tomrum när vi levererar alla tjänster från en byrå”.

Årets Framtidsbyrå-juryn har bland annat tagit fasta på Dalacc personalarbete och det faktum att byrån gör en hållbarhetsredovisning.

“Med ett genuint och affärsdrivet engagemang möter ni efterfrågan på den lokala marknaden. Tydliga mål för verksamheten skapar dessutom goda förutsättningar för byråns medarbetare att utvecklas och blomstra. Ni är byrån med ”hjärtat på rätt ställe” – för er är det en självklarhet att bidra till en hållbar utveckling av näringsliv och samhälle”, skriver juryns i sin prismotivering.

Martin Hammarström

[email protected]