FAR ökar omsättningen

Men branschorganisationen gör uppsägningar och ställer in ”icke verksamhetskritiska” projekt.

Karin Apelman. Foto K Hedlund

Branschorganisationen FAR ökade nettoomsättningen med 6 procent till 161 Mkr under det brutna räkenskapsår som slutade den 30 april i år. Både förlagsverksamheten och utbildningsverksamheten ökade. Även medlemsavgifterna och antalet medlemmar som betalar full avgift steg något. Men nu väntar tuffare tider.

”Efter ett mycket starkt räkenskapsår de första tio månaderna avslutades året med en minskad försäljning av utbildningar under mars och april på grund av en låg aktivitetsnivå till följd av utbredningen av coronaviruset … Tack vare FAR:s satsning på digitala utbildningar kunde en del av de lärarledda utbildningarna genomföras digitalt”, skriver FAR i den färska årsredovisningen.

Verksamheten under räkenskapsåret 2020/2021 förväntas bli mindre i omfattning vid jämförelse med det gångna året.

”FAR har genomfört kraftfulla åtgärder för att få ned kostnaderna och möta den osäkerhet om framtida intäkter som råder med tanke på coronakrisen. Utöver neddragning av lärarledda utbildningar har uppsägning av medarbetare skett och alla projekt och satsningar som inte är verksamhetskritiska har ställts in eller senarelagts. I affärsplanen för räkenskapsåret 2020/2021 är huvudstrategin att fokusera på FAR:s kärnverksamhet, det vill säga befintliga medlemmar och den befintliga utbildnings- och förlagsverksamheten”, skriver FAR.

”Verksamhetsåret 2019/20 HAR gett FAR en god grund att stå på när vi nu möter en helt ny värld, med nya förutsättningar och insikter. Det är skrämmande, men också triggande”, skriver generalsekreterare Karin Apelman.

FAR hade den 30 april 2020 4 929 ordinarie medlemmar, varav 2 850 revisorer, 1 525 redovisningskonsulter, 466 specialister (varav 349 skatterådgivare) och 88 lönekonsulter.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se