Byråerna mobiliserar efter Brexit

Big four i Storbritannien inrättar Brexit-team.

Big four omgrupperar för att möta det osäkra läge som uppstått av Storbritanniens beslut att lämna EU, det så kallade Brexit. KPMG har utsett en ”Brexit-chef” medan EY, Deloitte och PwC har satt ihop dedikerade team för att möta en allt större efterfrågan på rådgivningstjänster inför att öriket lämnar unionen.

biggs
Karen Biggs

KPMG:s Brexit-chef heter Karen Biggs, senior partner vid revisionsjätten. Enligt Biggs söker kunder i huvudsak rådgivning inom tre områden; vad Brexit kommer innebära för EU-anställda, hur leverantörskedjor kommer påverkas samt hur det kommer påverka kassaflöden.

“Beslutet att utse en person med fullt fokus på Brexit-frågor är ett direkt resultat av att kunder efterfrågar vägledning för att veta hur de ska förhålla sig till en ny värld efter folkomröstningen”, säger KPMG:s brittiska ordförande Simon Collins till den brittiska dagstidningen The Independent.

EY mobiliserar ett över 60 personer stort team i Storbritannien för att svara mot en ökad efterfrågan på Brexit-rådgivning. Bolagets brittiska ordförande Steve Varley säger till the Independent att man arbetar för att svara mot en ökad efterfrågan på global nivå då Storbritannien har en betydande handel med resten av världen. Enligt Varley kommer Brexit få implikationer för bolags affärsstrategier, leverantörskedjor, finansiering, skatter, tillväxtutsikter och rekryteringar.

Deloittes brittiska ordförande, Rick Cudworth, säger till The Independent att det varit ett stort intresse från kunder att förstå vad Brexit kommer medföra och att över 10 000 personer deltog på företagets webb-seminarium på temat dagen efter omröstningen.

Kevin Ellis, som är PwC:s förestående brittiska ordförande, säger till The Independent att han leder ett nytt ”Brexit-team” som ska hjälpa kunder att förstå vad utträdet innebär för kundbolagens affärsplaner. Teamet ska även bidra med insikter hur Brexit kan påverka olika branscher, regioner och företagens anställda.

Jonathan Furelid

[email protected]