Byråbyte inför notering

Avicii-delägda livevideo-bolaget Bambuser väljer Mazars inför introduktion på First North.

Michael Olsson

Hajpade livevideo-bolaget Bambuser, som bland annat har dj-stjärnan Avicii som delägare, förbereder en notering på First North. Ett informationsmemorandum släpptes i veckan och aktien ska börja handlas den 5 maj. Den som hållit koll på Bambuser hos Bolagsverket har kunnat förstå att något varit på gång på gång i bolaget. Bara under februari och mars gjordes 13 olika förändringar, bland annat bytte man från privat till publikt bolag, ändrade räkenskapsår och bytte revisor. Christian Sparrholm på HLB Revisorsgruppen i Malmö har lämnat över till Michael Olsson på Mazars i Stockholm.

I samband med introduktionen gör Bambuser en nyemission på 24 Mkr före emissionskostnader, viket motsvarar ett bolagsvärde om ca 115 Mkr. Vid en nyemission kring jul värderades Bambuser till knappt 100 Mkr.

Martin Hammarström

[email protected]