Goda råd dyra vid Snaps notering

Sociala medie-fenomenet lade 60 Mkr på redovisningsråd inför börsintroduktionen. 

Snap notering på amerikanska Nasdaqbörsen är den största på i USA sedan 2014 och det är inte bara värderingen som gått upp rejält. Kostnaderna för redovisningsråd har också skjutit i höjden det omsusade sociala mediebolaget.

Enligt Audit Analytics, som tagit del av registreringshandlingar inför noteringen, betalade Snap Inc  6,9 miljoner USD, över 60 Mkr, för redovisningsråd i samband med noteringen. Det är fyra gånger mer än Snap betalade sina advokater och väsentligt mer än liknande bolag som Facebook och Twitter lagt på redovisning i samband med sina respektive noteringar. Alla de andra bolagen i Audit Analytics sammanställning har lagt mer på legala kostnader än på redovisningsfrågor.

Audit Analytics ser tre möjliga förklaringar till den höga redovisningskostnaden:

  • I början av förra året bytte Snap revisionsbyrå från PwC till EY. Sådana skiften kan alltid skapa initiala kostnader, skriver Audit Analytics.
  • Den andra förklaringen är att det varit bokföringskaos i Snap på grund av personalbrist på ekonomiavdelningen. Detta rättades till under 2015.
  • ”Det är också möjligt att Snap helt enkelt gjort en dålig affär”.
Finwire

[email protected]