Branschen klarar covid-19

Coronapandemin lamslår näringslivet och det bästa är som vanligt att följa den gamla brittiska uppmaningen från andra världskriget: Keep Calm and Carry On. Revisions- och redovisningsbranschen klarar både smittskyddsläget och en kommande lågkonjunktur bättre än de flesta andra sektorer. Här är skälen:

Molnbaserad mjukvara

Inom branschen går det oftast att jobba från hemmet. Bland det värsta som kan hända ett företag är om många anställda blir sjuka samtidigt. Det var mot den bakgrunden många konsultbolag tidigt under pandemin uppmanade anställda att arbeta hemifrån. Så tänkte stora revisionsbyråer redan i slutet av februari när de tillämpade karantän för anställda som åkt skidor i Norditalien under sportlovet, något svenska myndigheter då beskrev som onödigt.

Kunden finns på telefon

De flesta kundkontakter kan skötas på telefon eller mejl. Nyförsäljning och försäljning av rådgivningstjänster kommer ofrånkomligen att bli svårare. Här krävs ofta ett fysiskt möte. Fram med handspriten!

Återkommande intäkter

Inom redovisning och revision är intäkterna till stora delar återkommande på ett sätt som andra branscher bara kan drömma om. Trenden med fastpris inom redovisning har gjort intäkterna ännu mer förutsägbara.

Sista raden tar stryk, men det går att ställa om byrån

För mindre byråer med många kunder inom exempelvis resor, taxi, event, hotell och restaurang kan en kommande nedgång i ekonomin naturligtvis bli kännbar. En risk är även att små redovisningskunder i en lågkonjunktur lämnar byrån för att sköta redovisningen själv eller testa en lågpristjänst. Historiken talar dock för branschen som helhet.

Revisionsvärlden har gått igenom hur den förra lågkonjunkturen (den som inleddes med finanskrisen 2008) slog mot några stora revisionsbyråer. Omsättningsmässigt var nedgången knappt märkbar, snarast ett hack i tillväxtkurvan. Resultatmässigt märktes lågkonjunkturen, framför allt var det storbyråernas konsultdelar som hade det tufft. Men byråerna var snabba med att anpassa kostnadskostymen. När läget stabiliserats under räkenskapsåret 2009-2010 redovisade de alla betydande resultatökningar.

Jag tittade i Konsultguiden 2009 och det var tydligt att revision lyckades stå emot den senaste djupa lågkonjunkturen bättre än andra konsultbranscher.

Carry on!

Martin Hammarström

Chefredaktör

Byrå, bokslut

Omsättningsförändring %

Förändring rörelseresultat %

Förändring antal anställda %

Grant Thornton 2008-2009

6

-7

3

Grant Thornton 2009-2010

2

73

-4

EY 2008-2009

-1

-7

1

EY 2009-2010

1

22

-7

PwC 2008-2009

6

-25

10

PwC 2009-2010

-3

57

2

Källa: Byråernas bokslut.

Fotnot: Artikeln har efter att den publicerades i måndags uppdaterats med uppgifter om förändring av antalet anställda. Den nedgång som berodde på ändrade gränsvärden för revision av mindre aktiebolag har inte slagit igenom i siffrorna ovan, den effekten kom senare.

Martin Hammarström

[email protected]