BDO ökar takten – men resultatet minskar

Vd Malin Nilsson: "Vi överträffar vårt tillväxtmål."

Malin Nilsson. Foto Jenny Drakenlind/BDO.

BDO-koncernen växte med hela 16 procent under det brutna räkenskapsår som slutade den 31 augusti i fjol. Omsättningen landade på 644 miljoner kronor. BDO:s vd Malin Nilsson, som tillträdde i september, är nöjd med tillväxten.

”Vi överträffar vårt tillväxtmål och växer inom samtliga affärsområden. Det gör vi genom att växa organiskt såväl som genom strategiska förvärv och nya kontor”, säger Malin Nilsson.

Under räkenskapsåret gjordes flera förvärv, bland annat Stockholmsbyrån Kleberg Revision med sju anställda och Yngrén Ekonomi i Helsingborg. Malin Nilsson vill dock inte gå in på den exakta fördelningen mellan organisk och förvärvad tillväxt under fjolåret.

”Vår strategi bygger på att vi ska ha jämn fördelning mellan organisk tillväxt, förvärv och strategiska rekryteringar”, säger Malin Nilsson.

Resultatet efter finansnetto blev 72 Mkr, något lägre än föregående år. Även rörelseresultatet minskar något till 73 Mkr, bland annat som en följd av ökade personalkostnader.

”Lönsamheten ligger i nivå med förväntan och vi investerar mycket i vår expansion och utveckling. Vi satsar mycket på vår digitala transformation och jobbar bland annat med att optimera våra vidareutbildningar och vårt tjänsteutbud”, säger Malin Nilsson.

Den nya BDO-chefen jobbar mot tuffa tillväxtmål. Budgeterad omsättning för innevarande räkenskapsår är 710 miljoner kr, det vill säga en ökning med 10 procent.

”Vi räknar med fortsatt stark tillväxt och har som mål att 2020 nå 800 miljoner kronor. Givetvis är det en ambitiös målsättning, men fullt rimlig att nå. Det innebär också att vi har ett stort rekryteringsbehov. Just nu så växer vi med cirka 50 medarbetare per år och tillför hela tiden med nya kompetenser”, säger Malin Nilsson.

Hur stor organisk tillväxt räknar ni med 2017/2018?

”En stor del av vår tillväxt kommer att vara organisk men vi får även utväxling av tidigare förvärv. Malmö är en viktig tillväxtort för oss och genom att vi i fjol gick samman med Wahlberg & co så har vi fördubblat personalstyrkan där”, säger Malin Nilsson.

Liksom 2015/2016 är det företagsservice (redovisning och löneadministration) som är den snabbast växande verksamhetsdelen, men även revision växer fint med 16 procent, se grafik.

”Revision och redovisning är våra största affärsområden och det är glädjande att de växer mycket då marknaden är tuff”, säger Malin Nilsson.

Inom övriga verksamhetsgrenar gick det trögare. Skatterådgivningen ökade med 4 procent och övrig rådgivning, där bland annat Corporate Financeavdelningen ingår, lyckades bara öka med 3 procent. Här rapporterar flera konkurrenter starkare siffror, förvärvsmarknaden är het. Malin Nilsson tycker att både skatt och rådgivning får godkänt för 2016/2017, även om hennes mål är att båda affärsområdena ska växa mer än företagsservice och revision i år.

”Vi har satsat mycket på strategiska rekryteringar och har genom förvärvet av tullspecialisten Tullsupport utökat vårt erbjudande inom skatt. Tillväxten inom skatt ser väldigt bra ut för i år”, säger Malin Nilsson.

BDO:s 50 delägare delar på 52,3 Mkr (utdelningen från 2016/2017 års vinst). Utdelningen är något större än under föregående år, men eftersom ytterligare några delägare kommit in är snittutdelningen oförändrad, cirka 1 Mkr per delägare.

 

Martin Hammarström

[email protected]