BDO växer 8 procent globalt

Norska verksamheten lyfts fram i rapporten.

BDO-nätverket ökade omsättningen globalt med 8 procent (i lokala valutor) till 8,1 miljarder dollar för räkenskapsåret som slutade den 30 september. Därmed upprepar företaget samma intäktstillväxt som under föregående år. Räknat i dollar var tillväxten det senaste året 6,6 procent.

Nätverket rapporterar att den organiska tillväxten som blev högst i Amerika och Kina med 10 procent vardera, följt av Norge med 9 procent. Förre vd:n för BDO i Norge, Trond-Morten Lindberg, plockades nyligen till Bryssel för att bli nätverkets regionchef för Europa, Mellanöstern och Afrika, något Revisionsvärlden rapporterat tidigare.

Ökningen i Amerika förklaras bland annat med en expansion i Karibien där företaget vunnit över kontor som tidigare gått under KPMG-flagg, se tidigare artikel.

En annan marknad som lyfts fram är Indien där BDO satsar hårt och haft både med- och motgångar de senaste två åren. Bland annat har 80 chefer lämnat byrån, men nya byråer och delägare har tillkommit.

Under året har konsolidering med flera sammanslagningar skett för att fylla luckor och förbättra marknadsläget. Vid verksamhetsårets slut fanns nätverket i 162 länder, jämfört med 158 ett år tidigare. Antalet medarbetare har ökat med drygt 9 procent till 73 854 fördelat på 1 500 kontor runt om i världen. Inga resultatsiffror avslöjas i rapporten.

BDO nämner förvärv inom it-säkerhet som viktiga händelser under året. Något som ska göra att nätverket kan hjälpa sina kunder att öka takten i den digitala transformeringen.

Även BDO i Sverige ökade omsättningen med 8 procent, vilket Revisionsvärlden tidigare rapporterat om. I Sverige är tillväxten dock delvis förvärvad. BDO Sverige omsatte 553 miljoner kronor under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti. Resultatet efter finansnetto blev 73 miljoner kronor.

Finwire

red@finwire.se