BDO i känsligt värderingsuppdrag

Sätter pris på sparkade vd:ns aktier.

Lennart-Persson
Lennart Persson

BDO har fått ett uppdrag att värdera ett par aktieposter i dotterbolag till Avega Group, ett it-konsultbolag noterat på Stockholmsbörsen. Av en kallelse till en extra bolagsstämma framgår att Avega Group vill köpa aktier i två dotterbolag från den tidigare vd:n Jonas Bergh. Priset, cirka 15 Mkr, bygger på en värdering av BDO, som gjort jämförelser med värdering av noterade företag med likartad verksamhet samt en intern värderingsmodell som baseras på Avega Groups P/E- och P/S-tal.

Huvudansvarig för uppdraget är Lennart Persson vid BDO-kontoret i Göteborg. Han uppges arbeta med Avega sedan många år.

Avega Group har ett incitamentsprogram där nyckelpersoner kan erbjudas delägande i koncernens dotterbolag. Det är förklaringen till att Jonas Bergh har betydande aktieposter i dotterbolagen Avega Qurio AB (17,3 procent av kapitalet) och Avega Proferio AB (10 procent av kapitalet). Detta trots att han i november i fjol slutade med omedelbar verkan p.g.a. ”olika synsätt på bolagets framtida strategiska utveckling och ledarskap”, som det står i ett pressmeddelande.

För beslutet om (åter-) köpet av aktierna behövs godkännande av minst hälften av rösterna på stämman som hålls den 26 september.

Martin Hammarström

[email protected]