“Bättre och skarpare offerter”

WeAudits säljstöd klart - nu ska revisionsbyrån kränga den egenutvecklade mjukvaran till konkurrenterna.

Henrik Ahnkron

Revisionsvärlden skrev redan i somras om revisionsbyrån WeAudits ovanliga mjukvaruprojekt – ett eget säljstöd eller CRM-program. Nu är programmet klart och vd Henrik Ahnkron är nöjd med resultatet.

”Det som tidigare tog en halvtimme gör vi nu på fem minuter”, säger Henrik Ahnkron till Revisionsvärlden.

Kodningen har skett med hjälp av en konsultfirma. Bakgrunden till mjukvaruprojektet var reglerna kring penningtvätt, som gör att revisionsbyråer, och även andra typer av konsulter, måste kolla upp nya kunder på ett helt annat sätt än tidigare.

”Vi prövade de standardmjukvaror som finns, och tyckte att de passar dåligt för revision och redovisning. De flesta program är utvecklade för finanssektorn, där kraven är mycket höga och där det görs många fler dyra körningar mot olika register än vad vi har behov av”, säger Henrik Ahnkron.

WeAudit, som tidigare i år utsågs till Årets framtidsbyrå av FAR, är en renodlad revisionsbyrå. Henrik Ahnkron betonar dock att programmet är utvecklat även för redovisningsbyråer. Programmet ska säljas till branschkollegor och antalet redovisningsbyråer är betydligt större än antalet revisionsbyråer. Tanken är att revisorn eller redovisningskonsulten ska använda programmet i säljfasen, innan ett bolag blir kund.

”Programmet inkluderar de legala kraven när man närmar sig en ny kund. Det är inte bara penningtvättskontroll. Företagsinformation hämtas automatiskt, och tar fram flera nyckeltal kopplat till kreditbedömning. Dessutom sker kontroller så att man inte säljer till kollegans kund. Om du säljer till en högriskkund måste du få godkännande från den som är kvalitetsansvarig på byrån”, säger Henrik Ahnkron.

Programmet är även ett verktyg för arvodesberäkning.

”Allt hämtas till samma plattform. När man gjort alla stegen får man ut ett avtalsförslag som man kan skicka till kunden för digital signering”, säger Henrik Ahnkron.

WeAudit har egna avtalsmallar som använder programmet, men det går bra att koppla branschorganisationen FAR:s standardavtal eller andra avtalsmallar till programmet.

Vilka gamla system ersätter ert program?

”Tidigare använde vi bland annat olika checklistor i vårt revisionsprogram (WeAudit använder Wolters Kluwers revisionsprogram, RV:s anmärkning) och sedan skrev vi en offert. Men ibland blir blir det inte av att man öppnar revisionsprogrammet innan man fått uppdraget. Det fina med den nya lösningen är att när man väl fått uppdraget kan ganska omfattande information direkt föras över till byråstödet eller till exempelvis Fortnox. Det blir mycket kortare startsträcka när du ska börja med själva jobbet”, säger Henrik Ahnkron.

Gör programmet att man skriver fler eller färre offerter?

”Förhoppningsvis blir det bättre och skarpare offerter, och att du lägger mindre tid på offerter till kunder du inte vill ha. Vi använde programmet på ett bolag som såg intressant ut och som skulle noteras. Men vi hittade snabbt avvikelser i företrädarkontroll, sedan gjorde vi en fördjupad kontroll och hittade en del udda grejer. Det blev ingen offert”.

Det blir färre offerter alltså?

”Det är inte säkert. Med det här programmet går det att jobba mer aktivt med uppsökande sälj. Vi revisorer är ganska dåliga på att gå ut och sälja oss på stan. Ofta förlitar vi oss på att kunderna kommer in på referens.”

Och nu ska ni sälja programmet till branschkollegorna?

”Vi har tre pilotbyråer som börjar testa programmet nu före årsskiftet, sedan kanske vi finslipar innan vi går ut bredare. Men vi tar redan nu emot intresseanmälningar från byråer inom både revision och redovisning.”

Vad ska programmet kosta?

”Vi har inte satt priset ännu, det vore dumt av mig att säga något innan det är klart. Men vi vill vara prisvärda jämfört med om du har en CRM, en lösning för penningtvättkontroll och därutöver digital signeringslösning”, säger Henrik Ahnkron, som även uppger att WeAudit lagt programvaruutvecklingen i ett eget bolag.

På samma sätt gjorde Carl-Magnus Falk, revisorn bakom bokslutsprogrammet Agoy, som numera ingår i Fortnox programvarusvit.

Vad säger Revisorsinspektionen om programvaruprojekten? Får man hålla på med programvaruförsäljning på en revisionsbyrå?

”Vi har kollat med Revisorsinspektionen och kommit fram till att vi kan göra detta”, säger Henrik Ahnkron.

Henrik Ahnkron kommer att berätta mer om programvaruprojektet på Revisionsvärldens seminarium Avpsark 2020 i Stockholm den 13 januari. Läs mer här.

Martin Hammarström

[email protected]