Bara en revisor när BDO tar in sex nya partner

”Speglar bredden av BDO:s tjänster”.

Från vänster, ovan: Andreas Blomstrand, Fredrik Olsson, Markus Håkansson, Markus Zung, Patrik Lyckestedt och Susanna Ihalainen.

Den 1 september valdes sex nya delägare in i BDO:s partnerkrets, som nu omfattar 69 personer. Bara en är revisor, två är skatterådgivare, en transaktionsrådgivare och en lönekonsult. Därtill går den nytillträdda chefen för hållbarhetsrådgivning Markus Håkansson in som partner. Han plockas direkt från Grant Thornton. Enligt ett pressmeddelande speglar partnerkullen ”bredden av alla tjänster som BDO kan erbjuda företag på sin utvecklingsresa”.
Bara en av sex i kullen är kvinna, vilket får som följd att andelen kvinnor i partnergruppen faller tillbaka från 24 till 22 procent. 24 procent var den siffra som redovisades i tidningen Balans senaste sammanställning om jämställdhet bland sina medlemsbyråer.
”Jämställd partnergrupp är en fråga byrån jobbar aktivt med”, skriver BDO i sitt pressmeddelande.

Nya partners på BDO i Sverige från och med den 1 september 2021

Andreas Blomstrand, skatterådgivning
Fredrik Olsson, rådgivning, M&A
Markus Håkansson, hållbarhetschef
Markus Zung, skatterådgivning
Patrik Lyckestedt, revision
Susanna Ihalainen, företagsservice, lön

Martin Hammarström

[email protected]