Här är Deloittes nya partner

Ökar till en fjärdedel kvinnor i delägarkretsen.

Från vänster: Åsa Löfqvist, Sofia Schön, Ester Sundström och David Godin.

Deloitte tar in tre kvinnor, och en man, som nya partner. Av de nya delägarna verkar två inom revision, en inom skatt och en inom riskhantering.

  • David Godin är skatterådgivare med internationell bakgrund som även arbetat i Nederländerna och Danmark.
  • Åsa Löfqvist är auktoriserad revisor vid Göteborgskontoret och arbetar framförallt med större nationella och internationella revisionsuppdrag.
  • Sofia Schön är ansvarig för Deloittes rådgivningstjänster vid börsförberedelser och börsintroduktioner samt är IFRS-specialist.
  • Ester Sundström är rådgivare inom riskhantering på Stockholmskontoret och arbetar mycket med it-säkerhet.

Genom partnerintaget, som gjordes den 1 juni, ökar Deloitte andelen kvinnliga delägare från 24 till 25 procent.

”I en tid då könsbalansen bland personer i ledande befattning diskuteras är vi naturligtvis glada över att tre av fyra nya partners är kvinnor”, säger Deloittes HR-direktör Anna Pontén till Revisionsvärlden.

Två partners har gått i pension och Deloitte har nu 83 delägare i Sverige.

 

Nya delägarna

David Godin, Tax & Legal, Stockholm

Åsa Löfqvist, Audit & Assurance, Göteborg

Sofia Schön, Audit & Assurance, Stockholm

Ester Sundström, Risk Advisory, Stockholm

Martin Hammarström

[email protected]