Ännu nöjdare kunder

KPMG och Grant Thornton klättar i branschrankning.

Kundnöjdheten ökar något, från 74,4 till 74,8 på en 100-gradig skala, när Svenskt Kvalitetsindex rankar revisionsbyråer i studien Företagstjänster 2017. Enligt undersökningen, som bygger på kundintervjuer, är skillnaden mellan byråerna relativt liten. Precis som i fjol får BDO bäst betyg, med en nöjdhet på 78,4. Grant Thornton kommer sist på lista över de största byråerna men ökar ändå kundnöjdheten tydligt, tillsammans med KPMG. Även EY och Deloitte ökar marginellt. I gruppen ”övriga byråer” är uppgången tydligast, från 73,4 till 75,7.

”Det är noterbart att med avseende på hur nöjda kunderna är så är trots allt lojaliteten relativt låg. Trendbrottet kom redan för några år sedan då fler började se över flera alternativ, inte minst med avseende på att man är orolig att ens revisionsbolag inte kan täcka framtida behov och tjänster. Här har även de stora aktörerna en utmaning framöver vilket kommer av att man behöver bli ännu bättre på att känna sina kunder”, skriver Svenskt Kvalitetsindex i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningsföretaget ökar kundernas krav och förväntningar kring revisionsbolagens förmåga att se helheten, dvs. områdes- och gränsöverskridande kunskap.

”I det här området ser vi att aktörer som BDO och Mazars verkligen sticker ut”, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Kundnöjdhet revisionsbolag 2017 (2016 års poäng inom parentes)

BDO: 78,4 (79,5)
Mazars: 76,7 (78,0)
Övriga: 75,7 (73,4)
EY: 75,5 (75,3)
Deloitte: 74,9 (74,6)
KPMG: 74,4 (73,3)
PwC: 74,3 (77,6)
Grant Thornton: 73,4 (72,4)
Branschen totalt: 74,8 (74,4)

Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Martin Hammarström

[email protected]