24SevenOffice testar AI-motor

”Fördel att ha varit molnbaserade sedan 2002”.

Ståle Risa

Norsk-svenska affärssystemet 24SevenOffice räknar med att låta utvalda byråer testa en AI-motor för redovisningsbranschen under första halvåret 2018. Det skriver bolaget i bokslutskommunikén för 2017.

”En av fördelarna med att ha varit molnbaserade sedan 2002 är volymen av data som har genererats av alla transaktioner och verifikationer, vilka har passerat i vårt system under åren. Denna volym av data har vi nu tagit tillvara på i vår AI-motor”, skriver vd Ståle Risa i rapporten.

24SevenOffice, som från början är norskt men idag är ett svenskt bolag vars aktie handlas på AktieTorget, är igång med en svensk utrullning av plattformen. Bolaget söker aktivt samarbeten med redovisningsbyråer, bland annat testar Deskjockeys systemet.

”I Sverige har vi redan över 700 kunder och avtal med flera redovisningspartners som använder våran teknologi och affärsmodell med lyckade resultat”, skriver Ståle Risa.

Etableringen i Sverige uppges gå ”enligt plan”.

”Första halvåret skall vi investera på den svenska marknaden och bygga organisationen. Andra halvåret skall vi öka försäljningen och öka marknadsbearbetningen mot större företag inom redovisningsbranschen”, skriver Ståle Risa

Nettoomsättningen för helåret 2017 uppgick till 79,2 Mkr vilket är en ökning med 30% gentemot 2016. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,4 Mkr, vilket kan jämföras med 1,8 Mkr 2016.

Martin Hammarström

[email protected]