Wint inleder samarbete med Revideco

”Automatiserad bokföring och personlig rådgivning i en helhetslösning”.

Från vänster: Revidecos Antti Niemi och Wints Daniel Johansson.

Den automatiserade ekonomitjänsten Wint och revisions- och redovisningsbyrån Revideco inleder ett partnerskap de kallar ”unikt”. I en paketlösning ska Wint sköta kundens löpande redovisning och Revideco stå för den personliga kundkontakten, med löpande avstämningsmöten och regelbunden genomgång av kundernas ekonomi.

”Detta är ett sätt att erbjuda våra kunder det bästa av två världar, automatiserad bokföring och personlig rådgivning i en helhetslösning. Det är en evolution vi pratar om”, säger Revidecos vd Antti Niemi.

I bakgrunden finns en ekonomisk uppgörelse som ger Revideco så kallad kickback för de Revidecokunder som använder Wint. Det handlar både om ett engångsbelopp vid övertagandet plus en månatlig ersättning. Parterna betonar dock att upplägget inte primärt handlar om att slussa Revidecos befintliga kunder till Wints system. Revideco vill framför allt testa upplägget på nya kunder. Wint ser en fördel i att genom Revideco kunna erbjuda en annan typ av rådgivning än den de kan få genom Wint.

”Vi får varje dag frågor från våra kunder om saker som ligger utanför vårt kompetensområde. Det kan handla om avtal, HR eller finansiella frågor. Vi skulle kunna bygga upp den här kompetensen själva, men med det här samarbetet kan Revideco lösa en del av dessa frågor”, säger Wints vd Daniel Johansson.

Wint är en redovisningstjänst för små företagare. Typiskt sett sköter kunden ekonomin genom Wints webbplats eller app och har aldrig varit inne på Wints kontor, som ligger i Göteborg. Revideco har kontor på fyra orter – Stockholm, Göteborg, Skellefteå och Sundsvall – och en del relativt stora kunder. Wint hoppas snart kunna presentera liknande partnerskap med andra byråer som vill öka inom rådgivning.

”Vi diskuterar samarbeten med byråer i andra delar av landet. Det kommer dock inte att vara ett stort antal samarbeten. Vi måste kunna lita på att byråerna håller hög kvalitet på rådgivningen”, säger Daniel Johansson.

Han hoppas att partnerskap med Wint kan vara ett alternativ till försäljning för byråer som uppvaktas av växande koncerner som vill köpa deras verksamhet.

Kommer både Wint och byråerna ni samarbetar med att ha egna kundrelationer och var för sig ta betalt för redovisning respektive rådgivning?

”Det är en av de frågor vi funderar kring”, säger Daniel Johansson.

Upplägget med provision och från Wint till byrån liknar det som mjukvaruföretag som Visma och Fortnox ger till byråer som slussar kunder till deras system.

”Skillnaden är att Wint har en mycket mer komplett tjänst, som även har ett högre pris”, säger Antti Niemi.

Första gemensamma tjänsten är bokslut och utdelningsplanering. Här är tanken av en rådgivare från Revideco hjälper kunden med utdelningsplanering medan Wint gör själva bokslutet.

”Vi har tänkt oss en fastprismodell”, säger Antti Niemi.

Han betonar att Revideco även fortsättningsvis kommer att erbjuda redovisning, även till små kunder.

”Revideco kommer att fortsätta att erbjuda tjänsten redovisning. Automatiserad bokföring passar inte alla, för många behövs en skräddarsydd lösning. Vi har fört över några kunder till Wint och troligen blir det ytterligare några. Jag tror att Wint framför allt kommer att föra det möjlig för oss att få ombord en massa nya rådgivningskunder”, säger Antti Niemi.

Revideco, som fick FAR:s pris Årets framtidsbyrå 2019, har länge talat om behovet att fokusera på rådgivning och automatisera redovisningen. För flera år sedan hjälpte byrån en relativt stor redovisningskund att gå över till PE Accounting, en redovisningstjänst som liksom Wint utvecklat egen mjukvara och som riktar in sig på litet större tjänsteföretag.

Är Wints lösning bättre än PE Accountings?

”Nej, olika lösningar passar olika kunder. Det här partnerskapet innebär inte att vi låser oss vid Wints lösning. Vi kommer att fortsätta att rekommendera den bästa lösningen för varje kund”, säger Antti Niemi.

Läs även kommentaren: Wint ett alternativ till att sälja byrån?.

Martin Hammarström

[email protected]