Vi betalar inte, vi betalar inte! 

First North-bolaget Aqeri vägrar betala PwC, som varit bolagets revisor sedan 2009.

Aqeri, som gör stryktålig teknik för bland annat militära ändamål, fick i april en delvis ny styrelse som bytt ut vd. Nu underkänner styrelsen insatsen från auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg på PwC i Stockholm.

”Mot bakgrund av att tidigare revisor PwC inte utfört sitt uppdrag på ett acceptabelt sätt, att PwC med hänvisning till reklamation framförd i mars 2016 valt att frånträda uppdraget, vilket orsakat bolaget avsevärda merkostnader och olägenhet, beslutade stämman att någon ersättning inte skall utgå till PwC”, skriver Aqeri i kommunikén från den senaste årsstämman.

kroksgård
Åsa Kroksgård

I samband med den nya styrelsen tillträdde i april genomfördes en ”genomlysning” av bolaget. ”Styrelsen konstaterade bland annat att bolagets revisor PwC under ett antal år inte uppmärksammat styrelsen på brister avseende tillämpning av bolagets attestordning. Den utredning styrelsen tagit del av indikerar bolagets merkostnad till cirka 2,7 miljoner kronor. Styrelsen har beslutat utreda möjligheterna att erhålla ersättning för bolagets merkostnader”, skrev Aqeri i kallelsen till en extrastämma som hölls i början av juni.

Aqeri har alltså gjort en sorts reklamation för brister i revisionen, men några rättsliga åtgärder eller ekonomiskt krav har vad Revisionsvärlden förstår i dagsläget inte framställts mot PWC. PwC-revisorn och delägaren Magnus Lagerberg svarade med att avträda revisionsuppdraget i förtid. På bolagsstämman som hölls för någon vecka sedan valdes Hellström & Hjelm som ny revisionsbyrå.  Som huvudansvarig revisor anges i kommunikén från årsstämman ”Åsa Krokstad” som huvudansvarig revisor men troligen avses auktoriserade revisorn Åsa Kroksgård i Stockholm.

På stämman nekades dessutom ansvarsfrihet för förre vd:n Manne Koerfer och för tidigare styrelseledamöterna Ingemar Andersson, Carl-Olof Alknert, Christer Wikner.

PwC avböjer att kommentera saken och men Aqeris ordförande Göran Starkebo försvarar i ett mejl till Revisionsvärlden betalningsstrejken som tycks gälla revisionen för 2015:

“Pwc avträdde sitt uppdrag den 30/5, samma dag som kallelse till årsstämma publicerades. Detta orsakade bolaget olägenhet.”

Fotnot: Rubriken anspelar på en Dario Fo-pjäs från 1974.

Martin Hammarström

[email protected]