”Vi är inte här för att sänka priser”

Finländska Accountor Finago i Sverigeoffensiv mot Fortnox och Visma.

Mikko Soirola

Programvaruföretaget Accountor Finago, bolaget bakom bl.a. ekonomisystemet Procountor, vill fördubbla närvaron i Sverige. Det säger Mikko Soirola som leder Accountor-gruppens finansiella programvarudel i en intervju med Revisionsvärlden.

”Idag har vi drygt 50 redovisningsbyråer som partners och cirka 500 slutkunder i Sverige. Målet är att fördubbla dessa siffror på ett år, och därefter dubbla igen. Det är höga mål, men Sverige är också den marknad vi satsar mest på för närvarande”, säger Mikko Soirola.

Accountor Finago ingår i Accountor och är den finländska redovisningskoncernens programvarudel. Medan Accountor-koncernen som i helhet har 2300 medarbetare i sex länder har Accountor Finago hittills mest koncentrerat sig på den finländska marknaden.

”Vi är marknadsledare i Finland med en rad olika programvaror inom ekonomi för alla kundsegment”, säger Mikko Soirola.
I Sverige är Accountor Finago mest känt för ekonomisystemet Procountor. Medan bolaget i Finland har sin starkaste position bland litet större företag, siktar Mikko Soirola mot små och medelstora bolag på den svenska marknaden.

”Vi ser att mikrosegmentet, alltså små företag, inte har de lösningar de borde ha. Många småföretag hanterar fortfarande ekonomin till stora delar manuellt. Och redovisningsbyråerna är nyckeln till att nå ut till dem”, säger Mikko Soirola.

Fortnox och Visma har en stark ställning bland byråerna. Hur ska ni kunna slå er in i Sverige?

”Vi har stor respekt för de andra aktörerna, och det kommer att ta tid att etablera oss, men jag upplever också att byråerna vill ha alternativ. Vi har väldigt bra och moderna produkter, vi har en bredare portfölj än många andra och vi är öppna för att man testar oss ett steg i taget. Man kan exempelvis prova vår tjänst för fakturering eller vår kvittoapp. De fungerar med andra lösningar också”, säger Mikko Soirola.

Vill ni även konkurrera med pris?

”Vi är inte här för att sänka priser. Vi konkurrerar hellre med funktionalitet och möjligheten att bygga egna system, där vi kan vara en del.”

Hur beroende är ni på Accountor Finago av er ägare Accountor?

”Accountorkoncernen är den 35:e största investeraren i forskning och utveckling i Finland. Det gör att vi har kapacitet att satsa på framtida produkter och i produktutveckling”, säger Mikko Soirola.

Martin Hammarström

[email protected]