Varannan mellanchef på storbyråerna är kvinna

Och bland nya delägare är 37 procent kvinnor.

Hela 52 procent av storbyråernas chefer på linje- och gruppledarnivå är kvinnor. Det visar tidningen Balans årliga kartläggning av jämställdheten bland FAR:s största medlemsbyråer (de sju största revisionsbyråerna plus Aspia).

Enligt undersökningen har andelen kvinnor ökat i samtliga kartlagda parametrar; delägare, vd, styrelse, ledningsgrupp samt ”övriga chefer”, det vill säga chefer på linje- och gruppledarnivå. Andelen kvinnor i styrelserna är nu i snitt 34 procent och bland delägarna är andelen 26 procent.

För första gången mäter Balans även könsbalansen i de senast invalda partnerkullarna. Där är snittsiffran hela 37 procent kvinnor och skillnaden mellan byråerna stor. Medan Grant Thornton hade en knapp övervikt av kvinnor i senaste kullen hade EY bara 15 procent. Det gör att EY minskat andelen kvinnliga delägare med en procentenhet till 24 procent.

Anna Svanberg

EY:s nytillträdda vd Anna Svanberg tycker att det blir missvisande att enbart titta på inval i ett enskilt år och påminner om att byrån hade 42 procent kvinnor i partnerkullen året innan.

”Det här året blev ett mellanår, vi har starka kandidater som kommer framöver”, säger hon till Balans.

När det gäller andelen kvinnliga delägare tar Grant Thornton, med 34 procent kvinnliga delägare, ledartröjan från Aspia, som toppade fjolårslistan. KPMG redovisar 20 procent kvinnliga delägare, samma andel som i fjol. Byrån blir därmed omsprungen av BDO, som tidigare oftast haft jumboplatsen.

”Vi är inte alls nöjda och måste jobba stenhårt framåt”, säger KPMG:s rådgivningschef Jan Forsell till Balans.

Redovisningsjätten Aspia redovisar hela 79 procent kvinnor på linje- och gruppledarnivå. Det är en ökning från 34 procent i fjol, men de två siffrorna är inte jämförbara. Enligt Aspias pressavdelning rapporterade man endast kontorsområdeschefer i fjol, medan man i årets Balans-enkät även inkluderade mellanchefer som kontorsområdeschefer och gruppchefer.

I genomsnitt har de kartlagda FAR-byråerna 52 procent kvinnliga chefer på linje- och gruppledarnivå. Även utan Aspia är andelen hög. Såväl BDO, PwC som Grant Thornton rapporterar över 50 procent kvinnor i kategorin ”övriga chefer”.

Källa: Balans.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se