Vad är bäst – arbeta som konsult eller hos kund?

Känner du igen frågan som de flesta inom rådgivningsbranschen troligen ställt sig någon gång under sin karriär? Hur vet jag egentligen om konsult- eller kund-spåret är bäst för min egen personliga karriärutveckling? Att jobba några år som konsult och sedan rekryteras över till ett kundföretag eller en ekonomiavdelning är en vanlig karriärväg inom konsultbranschen, inte minst inom revision och redovisning. Ibland görs övergången nästan slentrianmässigt, men det är viktigt att du ställer frågan vad som passar just dig – i ditt yrkesliv och i ditt liv?

De flesta gör sämre research inför ett jobbyte än inför en utlandsresa eller köp av mobiltelefon. Det är ett misstag. Skaffa dig ett ordentligt beslutsunderlag för den riktning du vill styra din yrkesutveckling.

Ett perspektiv på karriärutveckling är vilken betydelse vi själva lägger i ordet ”karriär”. Är du en av dem som ser på karriär som en rak klättring – att ta succesivt ta större och större ansvar och få mer befogenheter? Eller handlar det också om att ditt yrkesverksamma liv ska hänga ihop med resten av ditt liv och därför mer slingrig än rak? Ingen av dessa perspektiv är mer rätt eller fel. Frågan är ju vad som är viktigast för just dig när du reflekterar över din egen karriärutveckling.

En viktig nyckelfaktor för att både nå goda resultat på jobbet OCH må bra i längden är MATCHNING. Matchning mellan dig, arbetsgivaren och rollen. Att vad du kan, vill och behöver i ditt yrkesliv hänger ihop med vad arbetsgivaren kan, vill och behöver.  Ofta satsar både individ och arbetsgivare mycket på att matcha i en rekryteringsprocess – det kanske du tänkt på. Gör en sådan matchning på egen hand så kan du lättare styra i den riktning som passar dig.

Två steg behövs:

  1. Förstudie om dig själv
  2. Informationsinsamling om utvecklingsvägar

Processen du kan följa för att strukturera upp dessa steg beskrivs nedan. Att reflektera skriftligt om de olika delarna brukar vara bra.

  1. Förstudie – om dig själv

Vad du vill, kan och behöver av din yrkesutveckling kan ibland vara svårt att bena ut och svara på nog konkret för att använda som beslutsunderlag. Ett bra sätt att strukturera upp dina reflektioner är att använda denna formel:

D + V + I + MF – PH = vad du kan, vill och behöver i ditt yrkesliv

 

D = Drivkraft

Det som driver och motiverar dig mest, får dig att göra det där lilla extra och lockar fram det bästa hos dig.

Exempel:

– Mycket ansvar och befogenheter och tydliga karriärvägar

– Lojalitet, arbetstrygghet och identitet med organisationen mer än befordran

– Vara oberoende, styra dig själv och möjlighet att lösa problem på eget sätt

– Specialistkunskaper som efterfrågas och en miljö där du får utmaningar och får använda dina talanger är viktigare än pengar.

V = Värderingar

Grundläggande uppfattningar som styr hur vi handlar och beter oss. Vad är viktigt och inte, vad är rätt och fel för dig.

Exempel:

Gemenskap, kontroll, ledarskap, inflytande, noggrannhet, risktagande, stabilitet, status.

I = Intresse

Intresse för de aktiviteter och uppgifter du utför ger dig glädje och tillfredsställelse i arbetet.

Exempel:

– Att skapa ordning och reda och vara noggrann

– Lösa problem genom intellektuella utmaningar

– Driva projekt och ta risker

– Förstå och hjälpa andra

MF = Motiverande Färdigheter

En definition av färdighet är kunskap omsatt i praktiken. I den roll du har behöver du använda ett antal konkreta färdigheter för att klara dina uppgifter och mål. Exempel:

Sälja, räkna, argumentera, motivera, rapportera, administrera, skriva, presentera, lyssna.

Titta på din lista och markera vilka av dessa färdigheter du tycker mest och minst om att använda dig av. Markera också vilka av dessa färdigheter du är mycket bra på, bra på och mindre bra på.

De färdigheter du markerat som mest intressanta och som du är mycket bra eller bra på – de färdigheterna bör du sikta på att du kan använda dig av så mycket som möjligt i ditt yrkesliv. Här hittar du de aktiviteter som till exempel lättast ger dig ”flow” – den känslan av att tiden bara flyger när du utför dem. Dessa aktiviteter blir vi oftast bäst på också, så både du och arbetsgivaren har mycket att vinna på att skapa så mycket plats för dessa färdigheter som det bara går. Hittar du några färdigheter du är mycket bra på men tycker minst om att göra? Undvik dem isfall i din yrkesutveckling, då de suger energi av dig i längden.

PH = Personlig hinder

Det kan vara verkliga och reella hinder såsom var du kan arbeta geografiskt, hur hög lön du behöver etc. Dessa hinder är viktiga att medvetandegöra för de ger en tydlig ram för din yrkesutveckling.

Intressanta utvecklingsvägar

När du gått igenom denna grundläggande förstudie har du tydliggjort vad du vill kan och behöver av ditt yrkesliv och visar troligtvis många viktiga indikationer på hur din karriärutveckling bör se ut.

Avsluta denna förstudie med att brainstorma vilka utvecklingsvägar du ser framför dig kopplat till det du reflekterat om dig själv.

  1. Informationsinsamling om utvecklingsvägar

Du har nu ett antal intressanta utvecklingsvägar. Nu är det dags att prioritera 2-3 av dem och samla in information om dem.

En vanlig fälla vid byte av jobb är att våra föreställningar om arbetsgivaren, rollen, branschen etc. får styra våra val. Kanske har vi läst en annons eller hört en bekant uttala sig, Nu måste du ta reda på frågor som: – Hur är det egentligen att jobba där en tisdag? Vad är det för arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter jag får i praktiken? Är branschen så spännande i vardagen som jag tror?

Att ta redan på så mycket fakta som möjligt om hur det verkligen ÄR – det kan egentligen tyckas självklart. MEN vikten av det steget behöver understrykas för att kunna matcha det du vill, kan och behöver med ditt nästa utvecklingssteg i karriären.

Vill du utforska möjligheterna i din nuvarande organisation?

Reflektera då över

– Vad hos min nuvarande arbetsgivare och roll stämmer överens med min förstudie om mig själv?

– Vad stämmer inte överens?

– Finns något jag önskar ändra för att det ska matcha bättre?

Ta reda på hur möjligheterna ser ut för att genomföra denna förändring/utveckling. Prata exempelvis med din chef om dina reflektioner och ta reda på fakta om de möjligheter du önskar.

Vill du utforska möjligheterna att byta till ett kundföretag?

Några tips

– använd ditt nätverk för att hitta personer som besitter kunskapen du behöver om arbetsgivaren, branschen eller en specifik roll

– prata med minst tre personer inom relevant område

– gör korta informationsintervjuer (20-30 min)

– Förbered några frågor du vill ställa exempelvis:

  • Vad krävs för att vara framgångsrik i ditt arbete?
  • Vilken kompetens krävs idag och i framtiden?
  • Vad tycker du bäst respektive sämst om i ditt arbete?
  • Framtida utvecklingsmöjligheter?
  • Arbetsmiljöförhållanden (stödord: kollegor, medarbetare, ledare, kunder, policys, etc.)?

– Kom ihåg att informationen du får kan också helt eliminera vissa alternativ för dig. Sök därför många informationskällor och vänta till slutet med att utvärdera.

Med denna metod finner du ditt eget individuella svar på frågan om konsult- eller kundspåret är bäst för din personliga karriärutveckling.

Lycka till med din karriärplanering!

Sara Nordenstam

Krönikören är HR-konsult, karriärcoach och samtalsterapeut. Hon driver det egna rådgivningsföretaget Guide Consulting.

Sara Nordenstam

[email protected]