Tuffare tag mot big four i Storbritannien

Högre böter och avstängning vid dålig revision.

Revisionsjättar som gör allvarliga fel i sin granskning bör dömas till högre böter än idag. I graverande fall bör böterna kunna bli 10 miljoner pund (cirka 110 Mkr) eller mer. Enskilda revisorer som gör fel bör kunna stängas av under minst tio års tid. Det anser utredaren Christopher Clarke, som utrett den brittiska Revisorsinspektionen FRC:s tillsyn över byråerna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Bakgrunden till utredningen är kritik mot att FRC inte skulle ha tillräckligt hårda nypor i tillsynen mot de fyra revisionsjättar som reviderar snart sagt alla större listade företag. Enligt utredningen är dagens sanktionsavgifter alltför små i förhållande till revisionsjättarnas omsättning. Sanktionerna riskerar att ses som normala rörelsekostnader och ha liten eller ingen avskräckande effekt.

“Om någon av de stora fyra byråerna gör sig skyldig till allvarligt inkompetens när det gäller granskning av ett större publikt företag så skulle en ekonomisk påföljd på tio miljoner pund eller mer kunna vara lämpligt”, skriver Christopher Clarke i utredningen, enligt Reuters.

Den hittills högsta boten som FRC utdömt drabbade PwC, som tvingades betala 5,1 miljoner pund, motsvarande drygt 56 miljoner kronor, för fel i granskningen av den kollapsade revisionsbyrån RMS Tenon.

Ett annat förslag i rapporten är att enskilda revisorer borde kunna stängas av under minst tio års tid, vilket rapporteras vara är betydligt längre än de avstängningar som FRC gjort hittills.

Fotnot: FRC är en förkortning av Financial Reporting Council. Läs mer om utredningen här.

Finwire

[email protected]