Storbyråernas närvaro i skatteparadis kartlagd

Oproportionerligt många kontor och anställda enligt studie.

De fyra största revisionsbyråerna har oproportionerligt många kontor och anställda i så kallade skatteparadis. Det framgår av undersökningen “The Big Four – A study of opacity” som beställts av den rödgröna gruppen i EU-parlamentet.

De fyra revisionsjättarna  KPMG, PwC, Deloitte och EY har kontor i 186 länder varav 43 är så kallade jurisdiktioner med sekretess. Vid sidan om exempelvis Panama och Jersey räknas även Nederländerna och Schweiz till dessa jurisdiktioner. Studien har funnit 312 big four-kontor i skatteparadisen och beräknar att 80 000 personer arbetar där, vilket skulle innebära att var tionde anställd på en storbyrå arbetar i en jurisdiktion med sekretess. KPMG har störst representation med kontor i 40 skatteparadis. Totalt klassas 53 ställen som jurisdiktioner med sekretess.

Big Four vs GDP

Top jurisdictions for Big Four relative to GDP size
Murphy & Stausholm Report 2017

De vanligaste skatteparadisen att ha kontor i när antalet anställda ställs i relation till antalet invånare i landet var Luxemburg, Caymanöarna och Bermuda.

Resultatet av undersökningen gör att författarna till rapporten kräver en transparent redovisning av byråernas ekonomiska aktiviteter runt om i världen genom så kallad land-för-land-rapportering.

Brian Bannister som är global kommunikationschef på KPMG säger till tidningen DagensETC att han anser att byråns uppförandekod och principer för ansvarsfull skattepraxis är ett fullgott skydd mot oegentligheter.

Secrecy Jurisdiction Presence

Murphy & Stausholm Report 2017

EU-parlamentet tog så sent som i veckan beslut om att införa en ny lag som kräver land-för-land-rapportering, som kan komma att tvinga stora multinationella företag att redovisa sin ekonomiska verksamhet i alla länder där de verkar. Reglerna kommer dock inte omfatta revisionsbyråerna eftersom dessa är organiserade som nätverk av enskilda mindre firmor.

Undersökningen genomfördes av Richard Murphy som är professor i internationell politisk ekonomi vid Londons universitet och Saila Naomi Strausholm som doktorerar inom samma fält vid Copenhagen Business School.

Länk till studien här.

Finwire

[email protected]