Tre tidigare KPMG-partner stäms i USA

”Tog emot konfidentiell information från amerikanska Revisorsinspektionen”.

Den amerikanska finansinspektionen SEC stämmer sex personer, bland dem tre tidigare chefer och delägare i amerikanska KPMG, i en härva där konfidentiell information om kommande granskningar ska ha läckt från den amerikanska Revisorsinspektionen Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Det framgår att ett pressmeddelande från SEC.

Det var i februari i fjol som den amerikanska Revisorsinspektionen PCAOB upptäckte att det läckt ut hemlig information till KPMG om kommande granskningar, se tidigare artikel. De som nu stäms är tre tunga KPMG-delägare, två tidigare PCAOB-anställda som rekryterades till byrån, samt en tidigare PCAOB-anställd som blev kvar på myndigheten. Enligt SEC var det de tre KPMG-delägarna som närmade sig de PCAOB-anställda och föreslog att de skulle börja läcka information, mot löfte om anställning. Två personer i härvan gick över till KPMG, medan en tredje person stannade kvar kvar på myndigheten och att kunna fortsätta verka på insidan. Upplägget ska enligt SEC ha gett KPMG möjlighet att ”analysera och revidera revisionsdokument” för att säkerställa att inga fel skulle hittas. KPMG ska under ett par års tid fått ett kontinuerligt flöde av information från PCAOB. Enligt SEC pågick läckorna från 2015 till februari 2017. Personen som var kvar på tillsynsmyndigheten ska medverkat i hopp om att senare kunna bli KPMG-anställd.

De sex personerna sades upp från KPMG och PCAOB i fjol. Byrån har medverkat i SEC-utredningen.

“Vi har vidtagit åtgärder för att se till att det inte upprepas”, sa amerikanska KPMGs ordförande och vd Lynne Doughtie i fjol till Wall Street Journal. Även PCAOB har sagt att de kommer att stärka rutinerna.

Vid sidan av SEC-stämningen, som ska till en förvaltningsdomstol, kommer även brottmålsåtal att väckas.

Enligt den inflytelserika journalisten Francine McKenna ska ytterligare minst fem delägare vid amerikanska KPMG, samt en konsult på utsidan, ha känt till läckan. Enligt en artikel i Marketwatch ska konsulten ha anlitats av KPMG i april 2015, ungefär samtidigt som PCAOB-rekyteringarna, för att hjälpa byrån med en analys av vilka revisionsuppdrag som PCAOB skulle granska. KPMG ska ha erbjudit konsulten 250 000 dollar (cirka 2 Mkr) plus bonus vid god träffsäkerhet.

Länk till SEC:s pressmeddelande.

Martin Hammarström

[email protected]