Svensk skatteutmanare till internationellt nätverk

Vill utmana Big4 inom transfer pricing i Sverige.

Madeleine Thörning

Censio Tax, en oberoende skatterådgivare specialiserad på transfer pricing (rådgivning kring internprissättning), har blivit medlem det internationella skattenätverket Quantera Global, enligt ett pressmeddelande.

Censio Tax (tidigare Thorning Koponen Consulting) grundades 2018 av erfarna transfer pricing-specialisterna Madeleine Thörning och Erik Koponen, med bakgrund på PwC och Deloitte. Transfer pricing-rådgivningen domineras av de stora revisionsbyråerna och kunderna är oftast globala koncerner. Censio tror att alliansen med Quantera Global kommer att vara värdefull. Erik Koponen skriver till Revisionsvärlden att Censio Tax vill vara ”den ledande och största utmanaren till Big4 inom transfer pricing i Sverige”.

Erik Koponen

Quantera Global är baserat i Nederländerna och har både medlemsbyråer som använder Quantera-namnet och allierade byråer som verkar under egna namn.

Martin Hammarström

[email protected]