Storbyråer välkomnar nya utbildningskrav för revisorer

”Karriärvägen öppnas för fler medarbetare”

Roger Sjöström

De största revisionsbyråerna ger tummen upp för de nya utbildningskraven för revisorer som gäller från den 1 juli, se tidigare artikel. Det visar en enkät som nättidningen Realtid gjort.

”Vi ser att de nya föreskrifterna är bra för oss, eftersom de öppnar upp revisorsyrket och breddar basen för rekrytering inför framtiden då revisorer kan behöva kompetenser som vi möjligtvis saknar i dag. Den genomgripande samhällsutvecklingen med digitalisering och robotisering påverkar revisorsyrket i allra högsta grad. De ändrade föreskrifterna skapar en förutsättning för oss och branschen att svara upp mot den utveckling som varit så påtaglig under en längre tid”, säger Roger Sjöström, utbildningsansvarig inom Assurance vid EY till Realtid.

Kristian Stensjö, Learning Leader Audit & Assurance på Deloitte är inne på samma spår:

”Flyttar vi fram några år i tiden är vår bedömning att det sätt vi reviderar företag på starkt kommer påverkas av både digitalisering och AI. Det kommer ställa krav på än djupare teknisk kompetens och med de möjligheter som det medför ökad kvalité i det arbete vi utför, inte minst med hänsyn till den ökade täckning vi kan uppnå i det vi granskar”, säger han.

Byråföreträdarna verkar inte se några större problem med att byråerna får ett större utbildningsansvar när vissa högskolekurser slutar att vara obligatoriska.

”Vi har redan i dag ett väl utvecklat internt utbildningsprogram baserat på ett blended learning-upplägg. Vi erbjuder en mix av teori och praktik samt använder och utvärderar ständigt nya tekniker för lärande så att vi kan säkerställa ständig utveckling och kompetensutveckling hos våra medarbetare”, säger Alexandra Starenvik, Head of Talent & Development på PwC, till Realtid.

Tanken med reformen är att det ska vara lättare att bli revisor även för den som inte hade yrket i åtanke under studietiden.

”Jag tror att ju mer man lär sig om revisorsyrket, desto mer fascinerad blir man av yrket. Det är oerhört viktigt för oss som bransch att den karriärvägen nu öppnas för fler medarbetare som har den kompetens vi behöver för att möta bland annat samhällets påtagligt ökade digitalisering”, säger säger Roger Sjöström.

De nya utbildningskraven har drivits fram av Revisorsinspektionen, påhejad av branschorganisationen FAR. Reformen har kritiserats framför allt av högskolor och universitet, se tidigare artikel.

 

Martin Hammarström

[email protected]