Nya utbildningskrav för revisorer klubbade

Övergångsbestämmelser till år 2024.

Regeringen har nu klubbat de ändringar i revisorsförordningens utbildningskrav för blivande revisorer som Revisorsinspektionen, RI, föreslagit. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli, skriver RI på sin webbplats. För att den som redan påbörjat sin utbildning för att bli revisor inte ska komma i kläm gäller vissa övergångsbestämmelser fram till år 2024.

De nya reglerna möjliggör alternativa utbildningsvägar för blivande revisorer. Förslaget innebär att fördjupande kurser i redovisning och juridik, ska kunna läras ut av exempelvis revisionsbyråerna själva inte nödvändigtvis av högskola eller universitet.

”Ändringarna är ägnade att bredda kompetensbasen samt höja både attraktiviteten för revisorsyrket och utbildningens kvalitet. Ändringarna kommer också att ge en både effektivare och mer framkomlig utbildning för revisorer. Sammantaget bedömer RI att åtgärderna i förlängningen kommer att leda till en kvalitetshöjning i revisionsverksamheten”, skriver RI på webbplatsen.

Nyligen kritiserade docent Jan Marton vid Handelshögskolan i Göteborg de nya utbildningskraven i en debattartikel i tidningen Balans, se tidigare artikel.

Martin Hammarström

[email protected]