Saab-revisor överklagar

EY tar varning till Högsta Förvaltningsdomstolen.

EY Stockholm

Kammarrätten ändrar inte den varning som Revisorsnämnden (nu Revisorsinspektionen) 2015 gav en tidigare revisor i Saab Automobile. Därmed har varningen stått sig i två domstolar.

Revisorns advokat, Olof Nilsson vid Hamilton advokatbyrå, uppger till nättidningen Realtid att EY ska överklaga Kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen. Det är inte säkert att revisorn, en toppchef på EY, får prövningstillstånd.

Den kritiserade Saabrevisionen gjordes under en period när biltillverkaren stod på randen till konkurs.

Länsrätten skrev i sin dom att revisorn borde vidtagit granskningsåtgärder efter att företagsledningen i Saab klassade om lån på 295 miljoner kronor till aktieägartillskott.

För några veckor sedan friades revisorn från alla brottsmisstankar (tillsammans med övriga åtalade) i det så kallade Saab-målet där revisorn åtalades för osant intygande.

Martin Hammarström

[email protected]