Rött ljus för sponsring

Besked från Revisorsnämnden äventyrar PwC-sponsring av Dagens Industri.

Anders Lundin
Anders Lundin, DI:s revisor

PwC har långt gångna planer på att sponsra DI Tech Tour, en landsomfattande tävling för teknikbolag som dras igång i höst inom ramen för Di Digital, Dagens Industris nyhetssajt om teknikbolag och startups. PwC är en av fem huvudsponsorer och ska för detta betala 750 000 kronor plus moms, enligt ett förhandsbesked från Revisorsnämnden. Inom ramen för Tech Tour hålls seminarier, där sponsorerna på olika sätt medverkar, på fem orter i Sverige. Tech Tour kan beskrivas som en yngre och ärtigare variant av DI:s välkända Gaselltävling. Problemet är att PwC är revisor i Dagens Industri AB. Auktoriserade revisorn Anders Lundin reviderar förutom Dagens Industri en rad tunga bolag i Bonniersfären, bland annat Dagens Nyheter, Expressen och moderbolaget Albert Bonnier AB. Trots att Lundin och hans kolleger förstod att det kan skada en revisors oberoende att sponsra sin revisorsklient var PwC såpass intresserat av att medverka i Tech Tour att man vände sig till Revisorsnämnden för att få förhandsbesked om hur myndigheten såg på saken. PwC pekar på en rad omständigheter som kanske ändå kan göra sponsorskap möjligt:

”Det belopp som PwC skulle betala för sitt deltagande är inte väsentligt, vare sig för PwC eller för revisorsklienten. I praktiken rör set sig i stor utsträckning om köp av annonsplatser på marknadsmässiga villkor … Syftet med PwC:s deltagande är inte att gynna revisorsklienten utan att visa på PwC:s intresse för och engagemang i frågor som rör digitalisering och entreprenörskap”, anför PwC i ärendet och pekar även på att de PwC-experter som skulle delta i Tech Tour inte skulle ha någon koppling till revisorsuppdraget.

I fredags kom beslutet från Revisorsnämnden (RN) – tvärnej:

”Enligt RN:s bedömning skulle PwC:s roll som s.k. partner samt den gemensamma exponeringen av PwC och revisorsklienten … ge upphov till en synbar intressegemenskap mellan PwC och revisorsklienten. Denna synbara intressegemenskap kommer inte att vara så begränsad att det saknar betydelse”, skriver Revisorsnämnden i beslutet.

RN pekar också på att revisorslagen ställer särskilt höga krav på opartiskhet och självständighet när det gäller revision av större bolag, och att Dagens Industri får anses vara ett sådant.

johan-rippe stor
Johan Rippe, vice vd PwC

Nu har PwC att välja: överklaga RN:s beslut eller hoppa av Tech Tour. Ett eventuellt överklagande måste lämnas in inom tre veckor.

“Vi har tagit emot RNs förhandsbesked men inte gått igenom detta. Vi har ingen kommentar i övrigt”, säger PwC:s vice VD Johan Rippe till Revisionsvärlden.

Skulle PwC hoppa av innebär det en öppning för alla marknadschefer på revisions- eller konsultbolag som vill sponsra DI Tech Tour. Revisionsvärlden erfar att en storbank och en välkänd advokatbyrå redan finns bland de övriga sponsorerna. Ett PwC-avhopp kan även innebära en chans för arrangörer av techevent som suktar efter en sponsor med 750 000 kronor över i marknadsföringsbudgeten. Vem lyfter luren?

Fotnot: Varken Revisorsnämnden eller PwC har bekräftat att det är Dagens Industri och Tech Tour som förhandsbeskedet (Dnr 2016-587) gäller men Revisionsvärlden har en säker källa som intygar att så är fallet. Under 2014 betalade Dagens Industri PwC 292 000 kronor för revisionen och dessutom 74 000 kronor för skatteråd och annan rådgivning, totalt 366 000 kronor.

Martin Hammarström

[email protected]