Röda siffror för 24Sevenoffice

Affärssystemet 24Sevenoffice, som handlas på Spotlight, redovisar en nettoomsättningstillväxt på 36,7 procent för det andra kvartalet 2021.Det är en högre tillväxt än under början av året enligt  delårsrapporten.

Nettoförsäljningen uppgick till 53,4 miljoner kronor (upp från 39,1 Mkr för ett år sedan) och ebit-resultatet blev -19,3 miljoner kronor (3,3).

Nettoresultatet blev -43,0 miljoner kronor (0,3).

Förlusten beror på avskrivningar på goodwill, en nedskrivning av investeringen i Optin Bank och flera engångskostnader, skriver bolaget i rapporten.

Framöver kommer bolaget att öka marknadsföringskostnaderna ytterligare för att ytterligare öka tillväxttakten, skriver vd Ståle Risa i rapporten.

Martin Hammarström

[email protected]