Robotarna är våra vänner

Det har skrivits mycket om robotbaserad processautomatisering, RPA, det senaste året – och det finns goda skäl till det. Genom att länka samman olika ekonomisystem och mjukvaruprogram ger RPA ekonomiavdelningar bättre effektivitet. Vissa artiklar påstår att robotarna kommer att ersätta redovisningsekonomerna. Det stämmer inte.

RPA samlar, bearbetar och tolkar data från ett flertal it-system och program. Visst försvinner repetitiva arbetsuppgifter. Men detta tillåter i sin tur ekonomiansvariga att jobba mer strategiskt och mindre reaktivt. “Robotarna” tillåter helt enkelt anställda att göra något de tidigare hade svårt att hinna med — att använda ekonomiska data för att ta bättre affärsbeslut.

RPA, inklusive de system vi på BlackLine jobbar med, är bara den senaste av en lång rad innovationer som förbättrareffektiviteten och den statistiska träffsäkerheten i ekonomisystemen. RPA utökar funktionaliteten hos affärssystem utöver vad API andra tjänster som överför data mellan affärssystem och program kan göra. Istället för att det ska ta veckor att länka systemen, kan RPA synkronisera dem på ett par dagar.

Therese Tucker

Det finns studier som gjorts av tillexempel Hackett Group, som visar på att automatiserande verktyg kan leda till färre anställda. Men robotar är inte riktiga redovisningsekonomer. Trots den enorma kraft de digitala lösningarna erbjuder kommer det alltid finnas behov av människor. Robotar kan härma vad folk gör men de saknar känslor och intuition och kan inte motiveras till att jobba mot ett delat mål. De är helt enkelt maskiner.

Därför har dagens redovisningsproffs ingen anledning att frukta automatisering. De bör istället välkomna verktyg som låter dem jobba strategiskt. När program ersätter en del av det gamla arbetet, öppnas samtidigt dörren för nya möjligheter på jobbet. Redovisningsekonomer och rådgivare tillåts vara mer kreativa, engagerade och produktiva. Låt robotarna hantera det administrativa; de anställdas egenskaper är alltför mångfacetterade för att slösas bort på sådana uppgifter.

Ett bra exempel är att kunna fördjupa sig i både intern och extern finansdata. Internet är fullt av rapporter som kan påverka affärsbeslut. Mjukvaran kanske kan hjälpa till att minska urvalet, men någon måste ändå tolka all data för att avgöra om företaget exempelvis har möjlighet att växa på en specifik marknad eller inte.

De som bör utföra denna uppgift är ekonomichefen, som kan filtrera och analysera intern data och extern data relaterad till företagsverksamheten, för att hjälpa honom eller henne att ta bättre, mer underbyggda, beslut. Men även revisorer och redovisningskonsulter borde användas oftare för att tolka alla de nya siffror som dagens ekonomisystem skapar för att försäkra att företaget håller sig på banan och kan uppnå sina strategiska mål. Om rådgivarna utnyttjas rätt, får ekonomichefen en bättre möjlighet att snabbt styra om verksamheten när nya möjligheter uppstår.

Behöver ekonomichefer denna typ av hjälp? Definitivt. I en Deloitte-studie från 2016 med 122 ekonomichefer på större företag, angav deltagarna att de lade mer än en fjärdedel (27 procent) av sin tid på strategi. Lika mycket läggs på att driva avdelningen och hitta sätt att förbättra effektiviteten, hålla nere kostnaderna och hantera talang på företaget. Mindre än en fjärdedel av tiden lades på traditionella ekonomiuppgifter, som räkenskap, finansrapporter och kontroller.

De här uppgifterna talar ett tydligt språk: även om ekonomichefer fortfarande måste överse det dagliga arbetet, har deras huvuduppgift blivit att ta strategiska beslut baserat på en uppsjö av ekonomisk och finansiell data. Och i takt med ekonomichefen och ekonomifunktionens roll ändras måste även rådgivarna följa med.

Alla redovisningsekonomer, både på företag och på byråer, bör välkomna RPA som ytterligare ett verktyg i deras arsenal. Ett av många som hjälper i deras utceckling till att jobba mer strategiskt. De får ett bättre jobb, ja faktiskt ett bättre liv.

Denna artikel publicerades först i Accounting Today.

Therese Tucker är grundare och VD för BlackLine, ett amerkanskt företag som erbjuder automatiseringslösningar för ekonomifunktionen.

Therese Tucker

Therese.Tucker@blackline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *