Riskerna ökar när fler blir ”ofrivilliga företagare”

Hjälp dina kunder att navigera rätt i gigekonomin.

Sponsrat innehåll från Inyett

Företagandet ökar i Sverige. Idag finns mer än 1,1 miljon registrerade företag, vilket är en ökning med nästan 21 procent på 10 år. Ungefär 68 procent, eller 750.000 stycken, är företag med bara en person i.

Den bolagsform som ökar mest är aktiebolaget, och från nästa år vill regeringen sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor. Men skälen att driva bolag varierar. Av 2000 tillfrågade företagare förlikar sig 8,4 procent med att vara en så kallad ”ofrivillig företagare”, gigare är en annan populär etikett. Många av dessa anser sig helt enkelt vara mer eller mindre tvungna att bedriva egen näringsverksamhet för att ha sysselsättning eller arbeta med just det man vill.

Att antalet småföretag ökar, innebär också att risken för ekonomisk brottslighet inom ramen för att bedriva näringsverksamhet ökar. En särskilt tydlig trend är ökade brott förknippade med oaktsamhet, okunskap och slarv, främst på grund av bristande kunskap eller ointresse av att driva ett företag på egen hand.

Branscher som jordbruk, frisör, media och åkare är särskilt utsatta för det ofrivilliga företagandet, och därför också mer representerade i statistiken när det kommer till okunskapsbrott och andra risker kopplade till det ansvar som finns med att bedriva näringsverksamhet.

För dig som är redovisningskonsult, revisor eller företagsrådgivare är det viktigare än någonsin att ha kontroll över dina affärsrelationer och leverantörer, både för att undvika direkta ekonomiska risker, men också oegentligheter som kan påverka din byrås varumärke. Vissa branscher kan innebära en högre risk än andra, och kräver en mer noggrann bevakning.

Du bör även uppmärksamma dina kunder på dessa risker. Ett direkt exempel skulle kunna vara ett åkeri som anlitar gig-arbetande chaufförer. Här görs betalningar ofta direkt till ett angivet bankkonto, som är problematiskt att följa på grund av sekretess. Enkelt och smidigt för åkeriet, men innebär samtidigt en risk. Är chauffören inte Godkänd för F-skatt riskerar åkeriet att bli skyldigt att betala arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Läs mer om hur Inyett kan hjälpa dig och dina kunder med att automatiserat kontrollera leverantörsbetalningar i realtid.

Säkra betalningar där ute!

Sponsrat innehåll från Inyett

Redaktionen

[email protected]