RI:s chefsjurist slutar

”Helt enkelt dags för något nytt”.

Adam Diamant

Revisorsinspektionens chefsjurist Adam Diamant lämnar efter 21 år i ledande positioner på myndigheten, RI. I stället blir han chefsjurist på Kemikalieinspektionen, en betydligt större myndighet med 290 anställda enligt webbplatsen.

”Det var helt enkelt dags för något nytt. Jag har jobbat med allt man jobba med på RI. Jag har bland annat arbetat som handläggare, med internationella frågor, som chefsjurist och vikarierande myndighetschef. Det ligger dessutom rätt i tiden. Vi har haft EU:s revisionspaket. Nu när det är färdigbehandlat och införlivat, då kände jag att det är dags att fundera på att göra något annat, även om frågorna fortfarande är spännande”, säger Adam Diamant till tidningen Balans.

Avhoppet kommer ungefär ett halvår sedan chefen för RI, Per Johansson, rekryterade Anders Ahlgren som biträdande chefsjurist. Det var en nyinrättad tjänst och i samband med rekryteringen sades det att Ahlgren skulle arbeta särskilt med “kvalitetsfrågor kring Revisorsnämndens disciplinära verksamhet”. Det skulle kunna tolkas som att Per Johansson varit missnöjd med hur juristerna på hans egen myndighet skött de för revisorer så viktiga disciplinärendena, något Johansson inte vill kommentera.

Diamant säger att de den senaste tidens förändringar på RI, med bland annat nya fokusområden och namnbyte från Revisorsnämnden till Revisorsinspektionen varit nödvändiga för att föra myndigheten framåt.

Anders Ahlgren

”Revisorsnämnden skapades i en domstolsliknande organisation. Därifrån har vi gått till att stegvis bli en mer modern myndighet; Revisorsinspektionen. Vi är bland annat mer proaktiva i vår verksamhet och det har varit en spännande utveckling och en resa framåt. Det är nog en av anledningarna till att jag har stannat så länge”, säger Adam Diamant till Balans.

Adam Diamant anlitades för ett utbildningsuppdrag av dåvarande Revisorsnämnden åren 1997 – 1996. Därefter skrev han myndighetens praxis på konsultbasis fram till 2005, då han anställdes. Hans sista dag på Revisorsinspektionen blir formellt den 30 september. Biträdande chefsjurist Anders Ahlgren träder in som tillförordnad chefsjurist från och med 1 oktober.

Martin Hammarström

[email protected]