Riksrevisionen stärker nationell revision i Afrika

”Det mest omfattande och långvariga av alla våra internationella projekt.”

Helena Lindberg

Riksrevisionen har ett nytt samarbetsavtal med paraplyorganet Afrosai-E, som organiserar nationella revisionsmyndigheter i 26 afrikanska länder. Målet är att stärka den offentliga revisionen i länderna och därigenom bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt. Det skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

”Samarbetet med Afrosai-E är det mest omfattande och långvariga av alla våra internationella projekt. Genom att stärka de nationella revisionsmyndigheternas förmåga till revision hoppas vi kunna bidra till bland annat god resursanvändning och fungerande system för ansvarsutkrävande”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

I samarbetet kommer Riksrevisionen att bidra med expertkompetens och finansiellt stöd i genomförandet av Afrosai-E:s strategiska plan för 2020–2024. Projektet syftar också till att bygga upp en regional resursbas, som på sikt ska minska beroendet av extern expertis.

Under 2020 beräknas projektet omfatta fem miljoner kronor i finansiellt stöd och cirka 5 000 timmars arbete av Riksrevisionens experter på revision, kommunikation, personal-, organisations- och ledarskapsfrågor, samt för projektets ledning.

För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se