RI gör förstudie för ökad jämställdhet inom revision

Brist på jämställdhet en möjlig förklaring till att unga lämnar revisorsbanan.

Per Johansson

Revisorsinspektionen (RI) kommer under 2023 att genomföra en förstudie för att utreda hur myndigheten kan arbeta för att öka yrkets attraktionskraft hos unga och i synnerhet unga kvinnor. Det framgår i RI:s nya verksamhetsplan för 2023. Bakgrunden till förstudien ligger i att revisionsyrket har tappat mycket av sin dragningskraft hos unga de senaste åren. Siffrorna för 2022 är ännu inte fastställda, men under år 2021 lämnade 105 kvalificerade revisorer under 40 år yrket. Det rör sig om 59 kvinnor och 46 män, varav 23 hade varit auktoriserade i mindre än ett år. Och den långsiktiga trenden över antalet kvalificerade revisorer är nedåtgående. 

“Det kan konstateras att det till stor del de är yngre revisorer och främst kvinnor som står för minskningen”, säger RI:s myndighetschef Per Johansson.

En möjlig förklaring till att allt fler unga lämnar revisorsbanan kan vara bristen på jämställdheten, enligt forskning från både Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Forskningen pekar på att jämställdheten i branschen påverkar dragningskraften och förutsättningarna för att behålla och rekrytera yngre medarbetare, framförallt hos kvinnor. Vilket förstärks ytterligare av FAR:s årliga rapport. Totalt består auktoriserade revisorskåren 2023 av 62,7 procent män och 37,3 procent kvinnor.

“Av denna anledning vill vi under år 2023 genomföra en förstudie för att få fördjupad kunskap och bättre förståelse för problematiken och på vilket sätt myndigheten behöver engagera sig i området framöver”, säger Per Johansson.

Exakt hur förstudien kommer att genomföras är ännu inte fastställt, men det är inte uteslutet att det kommer att ske intervjuer med olika byråer. Det är arbetsgruppen som bestämmer metodik och avgränsning, berättar Johansson. Vanliga metoder är allt från rundabordssamtal, enkäter och intervjuer till seminarier. Studien kommer vara klar i slutet på året.

 

Jonas Karanta

[email protected]