Revisorer ska skolas i ekobrott

Medvetenheten bland revisorer om brottsupplägg behöver bli bättre. Det menar regeringen som gett Revisionsinspektionen (RI) ett nytt uppdrag inför 2024. Enligt det nya regleringsbrevet för myndigheten ska RI verka för ökad medvetenhet bland revisorer om olika brottsupplägg för att hindra att revisorer utnyttjas inom ekonomisk brottslighet.

Hur RI:s kunskapsstöd till revisorerna kommer att se ut återstår att se. 

“Det här är ett nytt uppdrag för verksamhetsåret 2024 och vi har inte konkretiserat vilka åtgärder som vi ska vidta för att uppfylla det”, säger Anders Ahlgren, chefsjurist och ställföreträndande myndighetshetschef för Revisionsinspektionen. 

Klara Järgenstedt

[email protected]