Antalet anmälda ekobrott ökar

Men antalet lagförda minskar.

Under 2016 anmäldes 42 364 ekobrott i Sverige, vilket är den högsta siffran på flera år. Samtidigt minskar antalet lagförda till 1841 personer, vilket är den lägsta nivån på flera år. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som Dagens Industri tagit del av. Sofia Magnusson, analytiker på Ekobrottsmyndigheten, EBM, bekräftar att kurvorna över anmälningar och lagförda går åt olika håll. Lagförda inkluderar bland annat dömda eller fall där åklagare väljer att inte väcka åtal trots att den misstänkte bedöms vara skyldig, så kallad åtalsunderlåtelse.

”Det stämmer. Komplexiteten ökar. Vi har fler och fler stora, tunga och komplexa utredningar. Vi har skiftat fokus och lägger mer kraft på att arbeta mot den organiserade brottsligheten. Vi vill högre upp i hierarkin. Det kräver mer resurser och sker på bekostnad av de så kallade mängdbrotten”, säger Sofia Magnusson till Dagens Industri.

Ekobrottsstatistiken är notoriskt osäker eftersom mörkertalet är stort och statistiken känslig för vilka kontrollresurser olika myndigheter väljer att sätta in under specifika år. EBM tillstår att det är omöjligt att veta omfattningen av den ekonomiska brottsligheten. Ändå säger myndigheten sig veta att kopplingen mellan den legala och illegala sfären ökar.

”Det är genom både underrättelsearbete och de förundersökningar där vi ser att kriminella söker fler kontakter in i näringslivet. Att använda ett företag som brottsredskap är att infiltrera näringslivet”, säger Sofia Magnusson till Dagens Industri.

 

Martin Hammarström

[email protected]