Revisor släpper bok om kvalitetsstyrning

Ska ge stöd åt byråer som kämpar med ISQM1-standarden.

Kristofer Block

Auktoriserade revisorn Kristofer Block har skrivit en handbok i hur man inför kvalitetsstyrningssystem på byrån – ”ISQM1 för mindre och medelstora revisionsbyråer”.

”Boken bygger på mitt praktiska arbete med att hjälpa över 30 byråer med att införa deras system men även om de brister vi ofta ser i kvalitetskontroller och tillsynsärenden hos Revisorsinspektionen”, skriver Kristofer Block till Revisionsvärlden.

Tanken är att boken ska ge stöd åt byråer som kämpar med kvalitetsarbetet inför att standarden träder i kraft den 15 december.

Block har bakgrund som chef för KPMG:s kontor i Sollefteå och driver egen byrå sedan 2013, Block Revisionsbyrå. Han var involverad i de båda arbetsgrupper som FAR haft kring ISQM och dessutom varit lärare i FAR:s grundutbildning kring ISQM. Vid sidan av byrån har han även ett konsultbolag, ett konsult- och utbildningsbolag. Boken finns att köpa på www.bod.se eller vanliga boklådor.

Martin Hammarström

[email protected]