Byråledare skriver bok om entreprenörskap

Carina Hedrum skriver självbiografiskt om generationsskiften.

Carina Hedrum

Redovisningskonsulten, revisorn och byråledaren Carina Hedrum på PBAB Redovisning och Revision i Stockholm har skrivit boken 50 år i entreprenörens tjänst, en självbiografi som ger en rad tips om entreprenörskap och generationsskiften i företag.

”Drömmen om att skriva en bok väcktes 2017 när Carina Hedrum planerade för PBABs 50 års jubileum och reflekterade över hur krånglig och snårig en entreprenörs resa kan vara. För att hjälpa andra i entreprenörens utmaningar sammanställer hon totalt 20 tips utifrån sina erfarenheter inom redovisningsbranschen”, skriver byrån i ett pressmeddelande.

Boken tar upp de olika roller som entreprenörer ofta tar på sig i sina företag, exempelvis vara den som drömmer, den som leder och den som sätter kulturen i företag.

”Jag som entreprenör vet hur svårt det kan vara att balansera de olika roller som man har både i arbets- och familjelivet … Boken skrevs därför delvis i hopp om att kunna guida entreprenörer genom såväl svåra som framgångsrika situationer för att skapa ett hållbart företag för framtiden”, säger Carina Hedrum.

Boken

Carina Hedrum är auktoriserad redovisningskonsult, godkänd revisor och har specialiserat sig på rådgivning kring generationsskiften. Hon sitter i FARs Etikgrupp och leder PBAB som 2016 nominerades till Årets Framtidsbyrå av FAR.

Martin Hammarström

[email protected]