”Branschen bra plattform för nyanlända”

Farzad Golchin är vd för Novare Potential, ett bolag inom Novaregruppen specialiserat på att lotsa nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden. Han tror att revisions- och redovisningsbranschen är en bra karriärplattform för invandrare.

”Jag tror att det kan finnas ganska stora möjligheter för den nyanlände med koll på ekonomi att bidra med sin kompetens. En del regler skiljer sig åt men det behöver inte vara någon jättebarriär, speciellt inte inom redovisning”, säger Farzad Golchin.

Farzad Golchin

Novare Potential vill vara en länk mellan nyanlända och arbetsgivare i olika branscher. Genom att erbjuda en mentor under första året vill de se till att rekryteringen blir smidig. Det är en typ av språklig och kulturell coaching som ger både den nyanlände och arbetsgivaren möjlighet att ställa frågor.

”Om arbetsgivaren är lite öppet sinnad så finns det stora möjligheter”, säger han.

Anna Pontén är HR-chef på Deloitte, som regelbundet anställer personer med utländsk bakgrund, en del av dem flyktingar. Hon tycker inte att utländsk examen utgör något hinder för invandrare som söker arbete hos dem – även många svenskar utbildar sig i utlandet. Däremot kan svensk rätt vara en utmaning för den som ännu inte har goda svenskkunskaper.

”Vi anställer bland annat ekonomer, jurister och systemvetare, men för ekonomer som ska in på revision finns speciella utmaningar i och med att de måste läsa svensk handelsrätt. Rådgivnings- och konsultverksamhet är lättare, där kan man lika gärna ha en examen från ett annat land, det gör ingen skillnad”, säger Anna Pontén.

Hon uppger att Deloitte ibland anställt personer inom revision trots att de inte klarat handelsrätten.  Efter ett par år har de blivit tillräckligt bra på svenska och kan tentera av den. Deloitte har även hjälpt till att söka uppehållstillstånd åt medarbetare i andra länder som vill börja arbeta i Sverige. Än har ingen som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd sökt, men om det är en god kandidat skulle Deloitte kunna hjälpa till med ansökan, enligt Anna Pontén.

Läs även: Flydde från Syrien – idag stortrivs redovisningskonsulten Reema Orfaly på byrån.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]