Redovisningskonsult lanserat tjänst ”Allmän riskbedömning”

Thomas Logardt.

Auktoriserade redovisningskonsulten Thomas Logardt lanserar Redoc AML, en nyutvecklad webtjänst för att upprätta ”Allmän riskbedömning” för redovisnings- och revisionsbyråer som vill följa regelverket mot penningtvätt.

“Redoc AML ger byrån en komplett, tydlig och utförlig riskbedömningsprocess”, skriver Thomas Logardt i ett pressmeddelande.

I Redoc AML får användaren i första steget en process för att upprätta riskanalyser med slutsatser och ställningstaganden för de områden som Penningtvättlagen kräver. I steg två skapas en sammantagen analys och slutsats som tillsammans med riskanalyserna för tjänsterna ger en sammanfattande ”Allmän riskbedömningen” för byrån.
I tjänsten ingår även funktionen ”Analys riskhanteringsmetoder”, som ger byrån en sammanfattande bedömning av hur väl byråns riskhanteringsmetoder fungerar.

Martin Hammarström

[email protected]