PwC-rapport stoppade tillsättningen av flyktingsamordnare

I måndags skulle Dan Gahnström (MP) börja sitt nya jobb i regeringskansliet – att samordna arbetet med nyanlända flyktingar. Nu tvärvänder regeringen och vill inte anställa honom, delvis efter kritik i en PwC-rapport.

Dan Gahnström (MP) arbetare i fredags sin sista dag som kommunalråd i Botkyrka. Tanken var att från och med den 1 maj skulle vara regeringens flyktingsamordnare under utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Han skulle även arbeta nära arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som fått en särskild uppgift av statsministern att samordna regeringens integrationspolitik.

Utnämningen av Dan Gahnström har dock varit kontroversiell eftersom han var ordförande tekniska nämnden i Botkyrka kommun, en nämnd som ådrog sig stark kritik i en revisionsrapport från PwC i vintras. Rapporten pekar på bristande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Flera byggen och ombyggnationer av skolor och sporthallar har blivit dyrare än budgeterat.

“Att tekniska nämnden ännu inte förmått åtgärda bristerna /…/ trots påpekanden från revisorerna under fem års tid, bedöms vara anmärkningsvärt”, skriver PwC i rapporten, rapporterar Dagens Nyheter.

Trots stark kritik mot Dan Gahnström lokalt i Botkyrka fick han initialt uppbackning från regeringskansliet när det gäller jobbet som flyktingsamordnare.

”Det som hänt i Botkyrka skiljer sig väsentligt från de saker som det är tänkt att han ska jobba med i regeringskansliet. Men naturligtvis ska vi titta på vad som står i rapporten”, sa statssekreterare i statsrådsberedningen Per Ängquist (MP) till Dagens Nyheter.

Nu svänger regeringskansliet 180 grader.

”Vi har haft ett samtal och gemensamt kommit fram till att han inte börjar tjänsten, säger Per Ängquist till DN.

Till kritiken i PwC-rapporten har lagts en garageincident kring Gahnströms politiska sekreterare Fredrik Olsson. När Gahnström skulle börja vid regeringskansliet valdes Olsson som Gahnströms efterträdare som kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden. Problemet var att Fredrik Olsson bodde i Botkyrka. För att göra Fredrik Olsson valbar ordnade Dan Gahnström en tillfällig bostad åt honom i sitt garage i Tullinge.

Dagens Nyheter avslöjade i fredags att Fredrik Olsson inte alls verkar bo stadigvarande i garaget. Olsson kom en morgon ut ur sin port i Fredhäll, där han var skriven tidigare.

Det är oklart om Gahnström kan komma tillbaka som kommunpolitiker i Botkyrka.

Martin Hammarström

[email protected]