PwC pressar kostnader för Karolinska

Oppositionen fortsatt missnöjd.

Revisionsvärlden har tidigare skrivit om hur PwC gett Alliansstyrda Stockholms Läns Landsting en second opinion i frågan om huruvida landstinget ska säga upp det rekorddyra avtalet om Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, eller inte. Svaret blev nej, det kostar för mycket att häva avtalet. Nu skriver Svenska Dagbladet att PwC jobbar vidare åt landstinget. Byrån får som mest 3,8 miljoner kronor för att bistå när landstinget i stället refinansierar lån och förhandlar om villkoren kring NKS.

”Vi ska följa och vårda avtalet och den finansiella modellen samtidigt som vi förhandlar ner bankernas marginaler på lånen så att den årliga kostnaden i avtalet blir lägre”, säger Gunnel Forsberg som är tillförordnad utvecklingsdirektör på landstinget till SvD.

Dessutom pågår en förhandling direkt med SHP (Swedish Hospital Partners), om att köpa ut projektbolaget så att landstinget får en egen kontroll över kostnaderna och villkoren för alla tilläggsbeställningar fram till 2040 då det nuvarande NKS-avtalet löper ut.

Att just PwC bistår landstinget har tidigare kritiserats av den Socialdemokratiska oppositionen eftersom PwC en gång i tiden gav landstinget rådet att bygga sjukhuset med OPS, offentlig-privat samverkan. Nu upprepas kritiken.

”När landstinget har 3 000 tjänstemän borde den här kompetensen finnas i huset, men Moderaternas användning av konsulter bara fortsätter. Om man måste anlita en konsult borde man valt en annan. Jag misstror och känner inget förtroende för en rådgivare som en gång var med och försatte oss i ett avtal som gör NKS till världens dyraste sjukhus”, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) till SvD.

Gunnel Forsberg anser att PwC är bästa rådgivaren eftersom de dels har kompetens om hela OPS-modellen, dels kan det unika NKS-avtalet.

”En annan konsult hade haft en lång startsträcka och haft ett stort arbete framför sig att sätta sig in i avtalet vilket lett till ytterligare kostnader. Men nu skaffar vi oss egen kompetens så att vi kan hantera det här framöver. I fortsättning behöver vi bara köpa in ren spetskompetens”, säger hon till SvD.

Martin Hammarström

[email protected]