PwC i pakt med åtalad visselblåsare

En av de åtalade visselblåsarna i Luxleakshärvan har i ett avtal svurit lojalitet gentemot sin arbetsgivare PwC. Eventuellt skadestånd till PwC kommer att begränsas till 1 euro, men i utbyte har visselblåsaren munkavle gentemot media.

I den pågående Luxleaksrättegången i Luxemburg har framkommit att en av de åtalade PwC-anställda, här kallad RH, har skrivit på ett avtal med företaget i vilket han ”bekräftar sin lojalitet till PwC och är villig att samarbeta fullt ut i fastställandet av sanningen”. I avtalet, som återges i Luxemburger Wort, medger visselblåsaren att han brutit mot sin tystnadsplikt, i strid med lagen.

Parterna är överens om att den skada som PwC åsamkats av att visselblåsaren läckte skatteavtal uppgår till minst 10 miljoner euro, cirka 900 miljoner kronor. Ändå ska RH, om han fälls, enligt avtalet bara betala 1 euro i skadestånd till PwC. För att acceptera detta symboliska skadestånd ställer PwC en rad hårda villkor:

  • PwC kan säga upp anställningsavtalet med RH (som för närvarande är sjukskriven).
  • RH får inte ha någon kontakt med pressen och får heller inte tala med kolleger om sådant som rör åtalet.
  • PwC har som säkerhet fått inteckningsbevis på två fastigheter som RH äger och har dessutom fått fullmakt att få kontoutdrag från RH:s bankkonton för att kontrollera om någon betalning mottagits läckta dokument.

I Luxleaks-rättegången står två före detta PwC-anställda i Luxemburg åtalade tillsammans med en grävande journalist. Den franske journalisten Edouard Perrin och PwC-medarbetaren Antoine Deltour har varit öppna med åtalet och står för vad de gjort. RH:s identitet har fram till rättegången varit okänd, eventuellt på grund av PwC-avtalet. Revisionsvärlden väljer därför att inte publicera hans namn. Den åtalade trion anklagas för att ha läckt och publicerat 28 000 dokument om hur omkring 340 internationella storföretag fick hjälp av luxemburgska myndigheter med aggressiv skatteplanering. Företag som Ikea, Facebook, Amazon och Deutsche Bank betalade alla obetydlig bolagsskatt – i vissa fall under en procent – i storhertigdömet.

Martin Hammarström

[email protected]