PwC och Deloitte topprankas inom cybersäkerhet

På kort tid har PwC:s specialister inom cybersäkerhet rankats högt av två internationella analysföretag.

Enligt ALM Intelligence är PwC och Deloitte bäst inom cybersäkerhet, tätt följda av KPMG, Accenture och EY. ALM Intelligence framhåller PwC:s helhetsperspektiv som samlar olika kunskapsområden med fokus på att koppla ihop strategiska risker med affärsstrategier.

Forrester är ett annat analysföretag och deras kartläggning European Cybersecurity Consulting Providers placerar PwC, Deloitte och Accenture i topp, se diagram.

Forrester anser att PwC har hög teknisk kompetens och förmåga att kommunicera om cybersäkerhet på ledningsnivå.

”Digitaliseringen av samhälle och näringsliv medför nya utmaningar och sårbarheter för många organisationer, vilket innebär att cybersäkerhet blir en allt viktigare del av affärsstrategin”, säger Jakob Bundgaard, ansvarig för Cyber Security vid PwC Sverige, i ett pressmeddelande.

PwC har expanderat kraftigt inom cybersäkerhet i Sverige de senaste åren. I fjol hade man 80 konsulter i Sverige, se tidigare artikel.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se