Deloitte störst i Norden på cybersäkerhet

Stekhet bransch kartlagd – ”konsolidering väntar”.

Deloitte är med cirka 300 experter inom cybersäkerhet störst i Norden på området, tillsammans med it-konsulten Tieto. Detta enligt en färsk rapport från analysföretaget Radar Ecosystem Specialists, som Revisionsvärlden tagit del av. Deloitte anses i rapporten även ha den bredaste produktportföljen, .

Rapporten pekar ut Deloitte och PwC som heltäckande rådgivare med stor bredd i produktportföljen, Deloitte ger råd inom allra flest delområden. EY och KPMG ses som mer strategiska rådgivare. PwC köpte i fjol Ekelöw Infosecurity men har trots förvärvet färre experter på området än Accenture och bara hälften så många som Deloitte. Se listor nedan.

Cybersäkerhetsaktörerna kartlagda

Studien innehåller en kartläggning av Nordens 23 just nu viktigaste bolag med tjänste- och konsultverksamhet kring cybersäkerhet. Denna marknad är bara i Sverige värd närmare nio miljarder kronor 2017. I Norden – som i rapporten definieras som Sverige, Finland, Norge och Danmark – förutspår Radar en kraftig konsolidering av marknaden de närmaste fem åren. Tillväxten är särskilt stor inom de mindre tekniktunga delarna av cybersäkerhetsområdet, där bland annat revisionsbyråerna torde vara bra positionerade. I dessa segment spås tillväxten bli 30–50 procent per år.

Bland annat tros tillväxten gynnas av en rad utbrott av skadlig kod under 2017 som lett till stora kostnader för både myndigheter och storföretag. PwC hamnade i rampljuset i våras, när företaget var med och under stor uppmärksamhet lyfte fram en omfattande, internationell attack – Cloud Hopper – där spåren pekade mot Kina.  Även säkerhetsincidenter hos Transportstyrelsen och polisen har bidragit till en markant ändrad inställning till cybersäkerhet i styrelser och verksamheters högsta ledning.

”Utvecklingen sätter press på leverantörerna som måste kommunicera cybersäkerhet på ett affärsmässigt sätt. Dessutom måste kunderna ha allt större hjälp med strategier, arkitektur, informationsklassificeringar och förebyggande och utredande arbete av incidenter. Därför möter de traditionella it-säkerhetskonsulterna allt större konkurrens från nya håll: revisionsbyråer, juristfirmor och breda it-konsulter”, står att läsa i rapporten från Radar Ecosystem Specialists.

Bolag

Antal konsulter i Norden

1. Deloitte 300
2. Tieto 300
3. Nixu 240
4. CGI 200
5. Combitech 200
6. Accenture 150
7. Evry 150
8. Mnemonic 140
9. F-Secure 130
10. PWC 125
11. IBM 100
12. Capgemini 100
13. Cybercom 65
14. EY 60
15. Sentor 55

Produktportföljens bredd enligt Radars kartläggning

Bolag Poäng
1. Deloitte 70
2. PWC 67
3. Nixu 66
4. IBM 65
5. EY 63
6. Accenture 62
7. Capgemini 62
8. KPMG 61
9. CGI 59
10. F-Secure 52
11. Combitech 52
12. Sentor 52
13. Certezza 50
14. Truesec 48
15. Tieto 47
Källa: RADAR CYBERSECURITY MARKET 2018

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se