PwC når genom mediebruset

Men Grant Thornton knappar in på sociala medier.

Mediebevakaren Meltwater har, på Revisionsvärldens uppdrag, granskat de största revisionsbyråernas närvaro i svenska medier. När det gäller traditionell media (endast artiklar på internet har undersökts, ej artiklar på papper) följer medienärvaron rätt väl byråernas omsättning i Sverige, med PwC i topp, följt av EY, KPMG och Deloitte.redaktionella

socialaNär det däremot gäller sociala medier seglar Grant Thornton upp som en storspelare med fler inlägg än både KPMG och Deloitte.

”Grant Thornton är otroligt aktiva och passionerade på sociala medier, det har vi sett tidigare också. Inte minst i Almedalen har de utmärkt sig och blev mest uppmärksammande företag både i år och i fjol”, säger Sophie Hedestad, marknadschef på Meltwater i Sverige.

Grant Thornton är inte förvånat över resultatet, som ligger i linje med bolagets egna iakttagelser.

lisbeth_ler
Lisbeth Larsson

”Att vi presterar så bra i sociala medier är för att det är en väsentlig del av vår kommunikationsstrategi. Vi har ett mycket högt engagemang från ledning, partners och medarbetare när det gäller kommunikationen i sociala medier”, säger Grant Thorntons kommunikationschef Lisbeth Larsson.

När det gäller kanaler i sociala medier dominerar Twitter stort med över 10 000 inlägg rörande de största revisionsbyråerna hittills under 2016. På andra plats kommer Instagram, med 1270 inlägg.

”Det talas om att Twitter ska dö ut, men det stämmer verkligen inte i Sverige. Det är en väldigt aktiv krets av framför allt opinionsbildare i storstäder som twittrar och nätverkar med varandra. Här kan vi se att även de stora revisionsbyråerna når ut och nätverkar”, säger Sophie Hedestad.byraer-twitter-diagram1

Grant Thornton försöker öka sin relevans på Twitter genom att ha två Twitterkonton, en karriärsida och en vanlig företagssida, som alltså riktar sig till två olika målgrupper.

sophie-hedestad-meltwater
Sophie Hedestad

”Det kan vara en god idé, vi har själva två Instagramkonton, så vi tänker nog på samma sätt”, säger Sophie Hedestad.

När det gäller EY:s närvaro i sociala medier ska tabellen och diagrammet tas med en nypa salt. Siffran 511 inlägg i sociala media hittills i år är enligt EY:s PR- och kommunikationschef Katarina Roslund ungefär det antal tweets som lagts upp enbart på EY:s officiella twitterkonto. Enligt Meltwater är EY notoriskt svårfångat i sociala medier. En öppen sökning ger väldigt många felträffar av typen ”EY brush! Vad tycker ni om min mössa?”. Därför bygger siffran i tabellen på sökning av ”EY” tillsammans med begrepp som ”jobb” eller ”karriär”.

Fotnot: Samtliga diagram är från Meltwater. Illustrationen på förstasidan är ett ordmoln som visar begrepp som i traditionell media ofta nämns tillsammans med PwC. Revisionsvärlden har sökt PwC för en kommentar till studien.

Martin Hammarström

[email protected]