Nytt pris för lärare inom redovisning och revision

Svenska Revisionsakademien, SRA, instiftar tillsammans med branschorganisationen FAR ett nytt pris för “särskilda läroinsatser” inom redovisning och revision, skriver tidningen Balans. För att kunna få priset måste man vara aktiv lärare och anställd vid ett universitet eller en högskola i Sverige. Läraren ska ha gjort insatser utöver det vanliga och prissumman är på 75 000 kronor. Sista nomineringsdatum är 31 augusti 2021. Läs mer här.

Martin Hammarström

[email protected]