Utbildningsplatserna inom redovisning ökar

Men Srf konsulterna inte nöjda: “Fler behövs inom redovisningsbranschen”.

Foto: Företagsekonomiska Institutet.

De närmaste 3-5 åren väntas 2 400 redovisningsekonomer, exklusive egna företagare, gå i pension. Samtidigt anser Arbetsförmedlingens prognosrapport Yrkeskompassen att både redovisnings- och lönebranschen har balans gällande utbud och efterfrågan på arbetskraft, skriver tidningen Konsulten.

Enligt MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, har utbildningsplatserna inom redovisning ökat till 4500 från tidigare 3700 platser fram till år 2024. Det betyder i praktiken omkring 1 000 nyutexaminerade varje år, enligt Linda Wiklund som är omvärldsanalytiker på MYH. Därtill kommer nyutexaminerade högskoleekonomer som vill arbeta med redovisning.

Till Konsulten säger hon att myndigheten även bedömer att det råder balans inom löneområdet, då antalet pensionsavgångar är 1800 och utbildningsplatserna 2100.

Enligt MYH får nästan 85 procent av de examinerade studenterna från yrkeshögskolorna ett jobb som helt överensstämmer med utbildningen, medan nästan 15 procent får jobb som ligger nära det som de utbildat sig för.

Branschorganisationen Srf konsulterna är skeptisk till myndigheternas tal om jämvikt. Många redovisningsbyråer skriker efter personal med rätt kompetens.

”Uppfattningen är tvärtom att yrket redovisningskonsult idag är ett av de stora bristyrkena på marknaden. Allt fler kunder efterfrågar hjälp med ekonomihantering och rådgivning och många redovisningsbyråer har kö på grund av svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Därtill kommer den snabba utvecklingen inom digitalisering och automation. Det är inte bara rekrytering av nyutbildad personal som är aktuellt, det finns även ett stort behov av fortbildning av de personer som redan befinner sig i yrket, för att kunna möta branschens förändringar”, skriver Konsulten.

Finwire

[email protected]