Nya delägare lyft för HQV

Parnertätt på växande Östermalmsbyrå.

Katarina Nyberg

HQV Stockholm är Årets tillväxtbyrå 2019 i Stockholms län. Delägaren och auktoriserade revisorn Katarina Nyberg tog emot priset på CloudLunch i Stockholm. Nätverksträffen hölls på företagshotellet GT30 på Östermalm i fredags och var det mest välbesökta CloudLunchen hittills med över 50 deltagare.

”HQV Stockholm har 12 anställda varav fem är delägare. Vi jobbar främst med revision men också med redovisning. Vårt kontor ligger på Linnégatan bara ett par kvarter härifrån”, säger Katarina Nyberg.

Hur kommer det sig att ni är så många delägare?

”Vi var först tre. Under 2017 och 2018 tillkom ytterligare två delägare som hade egna kundstockar med sig.”

Har ni någon särskild inriktning på byrån?

”Vi har en relativt stor andel stiftelser, församlingar och ideella föreningar.”

HQV Stockholm ökade det senaste räkenskapsåret omsättningen med 180 procent till 9,3 Mkr samtidigt som vinsten flerfaldigades. Har ni tillväxtambitioner även framgent?

”Ja det har vi. Vi siktar mot att bli 20 anställda och fördubbla omsättningen på fem till tio års sikt.”

Vilken fördelning har ni idag mellan redovisning och revision, intäktsmässigt?

”Det är runt tre fjärdedelar revision, en fjärdedel redovisning.”

Kan du berätta mer om ert digitaliseringsarbete och om hur ni jobbar för att effektivisera byråns processer?

”Inom revision är vi helt digitala. Vi undviker pärmar, försöker få in allt material digitalt och lämnar över det digitalt. Inom redovisning jobbar vi åt samma håll. Därutöver har vi infört en hel del gemensamma rutiner och arbetssätt.”

Vad säger kunderna om det?

”De flesta tycker att det är bra, men vissa vill fortfarande använda papper. Då blir det dubbla arbetssätt, vilket vi accepterar idag. Jag tror dock inte att det dröjer så länge innan alla kunder också levererar digitalt.”

Årets tillväxtbyrå baseras på en undersökning från kreditupplysningsföretaget UC. Priset premierar omsättnings- och vinsttillväxt och delas ut av Revisionsvärlden och programvaruföretaget 24SevenOffice på nätverksträffen CloudLunch som hålls över hela landet.

Hema

hemabajaj891@gmail.com