Nordiska branschorganisationer lanserar standard för hållbarhetsrapportering för SME-företag

Branschorganisationen Srf konsulterna lanserar tillsammans med systerorganisationerna i Norge och Finland en ny gemensam standard för hållbarhetsrapportering. Standarden, NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard, är den första på marknaden som är anpassad för små och medelstora företag.

”Med den nya gemensamma standarden för hållbarhetsrapportering, NSRS, ges Nordens alla små- och medelstora företag möjlighet att, på ett kostnadseffektivt sätt, redovisa sitt hållbarhetsarbete. Vilket endast tidigare i praktiken varit anpassat för stora bolag”, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna, i ett pressmeddelande.

De största företagen har redan idag långtgående lagkrav att hållbarhetsrapportera. Srf konsulterna spår att många av de större företagen kommer att ställa krav på sina underleverantörer och att även bankernas krav på låntagare avseende hållbarhetsrapportering kommer att höjas.

”Det blir en kedjereaktion som kommer att påverka alla företag. Vi ser redan nu att bankerna diskuterar lösningar som bland annat innebär att de kommer att ta hänsyn till taxonomin i sin kreditgivning till företag. Som företagare handlar det på sikt om överlevnad när marknadens krav på hållbara produkter och tjänster ökar”, säger Lali Fjellström, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

Srf konsulterna anser att redovisningsbranschen är den naturliga aktören att hjälpa företagen med att upprätta hållbarhetsrapporter. Läs mer om nya mallen för hållbarhetsrapportering hos Srf.

Martin Hammarström

[email protected]